Matunderet i Russland i 1792

Matunderet i Russland i 1792


Valentine Zander skriver i boka ”St. Seraphim of Sarov”:

”Det skjedde under hungersnøden i 1792. På grunn av brødmangel arrangerte munkene en våkenatt i bønn, og om morgenen ble diakonen Seraphim sendt til låven for å hente kornrester som lå igjen på gulvet. Til hans store overraskelse fant han en låve full av alle typer korn; hvete, rug og bygg. Fra da av manglet klosteret aldri brød (Zander, 1975, s. 10).”


Kilde: Zander, Valentine. (1975). St. Seraphim of Sarov. Crestwood, New York: St. Vladimir’s Seminary Press.