Overnaturlig forflytning - Jesus og disiplene i Johannes 6, 17-21

Overnaturlig forflytning – Jesus og disiplene i Johannes 6, 16-21

”Da kvelden kom, gikk disiplene Hans ned til sjøen, steg om bord i en båt og satte over sjøen mot Kapernaum. Det var allerede mørkt, og Jesus hadde ikke kommet til dem. Sjøen begynte å gå høyt fordi det blåste kraftig vind. Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier [5-6 km], ser de Jesus komme gående på sjøen og nærme seg båten. Og de ble redde. Men Han sier til dem: ”Det er Jeg. Frykt ikke!” De ville da ta Ham om bord i båten, og straks var båten ved land der de skulle (Joh. 16-21).”

 

Kilde: Johannes evangelium (Bibelen Guds Ord)