Biskop Thomas Ken om glede

Biskop Thomas Ken om glede


Lars Rustbøle skriver i sin bok "Ord for dagen":

"Biskop Thomas Ken, som døde i 1711, etterlot seg mange notater som var rene gullkorn. Han skriver om gleden:

”Det største jeg har lært i livet, er å gjøre meg selv glad. Når jeg er uglad, tenker jeg på det Jesus gjorde for meg, da kan jeg ikke annet enn å bli glad igjen (Rustbøle, 1971, s. 78)."

Kilde: Rustbøle, Lars. (1971). Ord for dagen. Oslo: Norsk Litteraturselskap.