Munken Maurus løp på vannet for å redde gutten Placidus

Munken Maurus løp på vannet

for å redde gutten Placidus

Pave Gregor den store skriver:

”En dag da den ærverdige abbeden satt i cellen sin, gikk gutten Placidus ned til sjøen for å hente vann, men han var så uforsiktig da han senket bøtten ned i sjøen, at han selv falt uti. Straks ble han tatt av en bølge som førte ham mer enn en pileskuddslengde fra land. Guds mann, som satt i cellen sin, ble straks oppmerksom på hva som var skjedd. Han ropte på Maurus og sa til ham: ”Løp, bror Maurus, for gutten som gikk for å hente vann, har falt i sjøen, og strømmen fører ham lenger og lenger ut.”

Så skjedde noe merkelig, som ingen har sett siden apostelen Peters tid. Så snart han hadde bedt om og fått velsignelsen, løp Maurus av gårde for å oppfylle sin fars befaling, helt til det stedet der gutten var ført med bølgen. Han tok tak i håret hans og trakk ham tilbake til land igjen. Så snart han var på land, kom han til seg selv og så seg tilbake. Da skjønte han at han hadde løpt på vannet, mens han hele tiden trodde at han var på land. Da det gikk opp for ham hva han hadde gjort, ble han både overveldet og forskrekket.

Han kom tilbake til sin far og fortalte hva han hadde gjort. Den ærverdige Benedikt anså det ikke som sin fortjeneste, men disippelens, som hadde adlydt. Men Maurus sa at han bare hadde handlet etter Benedikts befaling, og at han ikke hadde noe med mirakelet å gjøre. Men i denne vennskapelige kappestriden om ydmykhet, var det gutten som ble reddet som var dommer: ”Da jeg ble trukket opp av vannet, så jeg abbedens kappe over hodet mitt, så jeg trodde det var han som hadde fått meg opp av vannet.”

4.Peter: Det er store ting du forteller, og det er til oppbyggelse for mange. For min egen del vil jeg si, at jo mer jeg drikker av denne gode mannens mirakler, desto tørstere blir jeg (Gregor den store, 2009, s. 149-150).”

 

Kilde: Gregor den store. (2009). St. Benedikt regel/vita. Oversatt fra latin av Mette Nygård. Innledning ved Jan Schumacher. Bergen: Efrem Forlag i samarbeid med Maximilian Kolbe Utgivelser.

 

(Boka som omtaler hendelsen er skrevet på 500-tallet).