-Gå dit ned, og dere skal finne henne helbredet, dersom hun ikke har dødd

-Gå dit ned, og dere skal finne henne helbredet, dersom hun ikke har dødd.

Athanasius av Alexandria skriver:

”En pike fra Busiris i Tripoli hadde en fryktelig og meget motbydelig sykdom: Hennes tårer og snørr og den væske som kom ut av ørene ble til mark så fort de nådde bakken. Dessuten var kroppen hennes lammet, og det var noe galt med øynene hennes. Hennes foreldre, som trodde på Herren som helbredet kvinnen med blødningene (Matt. 9:20), fikk høre om noen munker som skulle begi seg til Antonius. De ba om å få slå følge med dem sammen med datteren sin. De fikk lov til det. Foreldrene ble igjen sammen med barnet sitt ved foten av fjellet hos Pafnutios, konfessoren og munken, mens de andre gikk opp. Da de ville fortelle om piken tok Antonius ordet og fortalte om barnets sykdom, og om hvordan hun hadde kommet dit sammen med dem. Da de senere ba om at også piken og foreldrene hennes skulle få komme inn, ville han ikke tillate det, men sa:

-Gå dit ned, og dere skal finne henne helbredet, dersom hun ikke har dødd. Med dette er ikke mitt verk, så det finnes ingen grunn for at hun skulle komme til meg, arme menneske. Nei, det er Frelseren som helbreder henne, han som på hvert sted forbarmer seg over dem som påkaller ham. Henne har Herren altså bønnhørt. For meg har han i sin kjærlighet til menneskene åpenbart at han kommer til å helbrede pikens sykdom der hun nå er.

Underet skjedde: Da de kom ned fant de foreldrene glade og piken frisk og blid fra den tid av (Athanasius av Alexandria, 1991, s. 90-91).”

 

Kilde: Athanasios av Alexandria. (1991). Antonios liv. I översättning och med innledning och kommentar av Tomas Hägg och Samuel Rubenson. Skellefteå: Artos Bokförlag.