Jesus viste seg for 50 familier på en gang i Bougie, Algerie

Jesus viste seg for 50 familier

på en gang i Bougie, Algerie

 

En av de mest kjente historiene fra Algerie forteller at Jesus i en by viste seg for 50 familier på en gang. Dette skjedde for snart 20 år siden i byen Bougie. Som et resultat av dette er det nå tusener av kristne i dette området.

Bougie skal også være byen der helgenen Ramond Llull ble steinet i 1315.   

 

Kilde: Dagen, 31.08.2011, s. 19.