Statsoverhode spesielt bekymret for avliving av ufødte funksjonshemmede

Statsoverhode spesielt bekymret for avliving av ufødte funksjonshemmede

 

Liechtensteins prinsregent Alois vil ikke at fyrstedømmet hans skal avkriminalisere fosterdrap.

Utspillet kommer like før det bitte lille landet mellom Sveits og Østerrike skal ha folkeavstemning om spørsmålet. Under gjeldende lov er strafferammen ett års fengsel for å utføre abort i Liechtenstein.

Sammen med Polen, Irland og Malta er fyrstedømmet det eneste europeiske land som har forbud mot de fleste fosterdrap.

På selveste nasjonaldagen nylig sa prinsregenten at han vil ”gå imot” ratifikasjon av en eventuell lovendring på dette feltet. Alois’ standpunkt har stor betydning da det er han som er Liechtensteins reelle statsoverhode, og som underskriver lover for å gjøre dem til gjeldende rett. Prinsregenten har hatt denne posisjonen etter at hans far, fyrst Hans Adam II, i 2004 overlot styringen av landet til Alois.

Da han uttalte seg mot abort, uttrykte prins Alois en spesiell bekymring for at funksjonshemmede fostre kan bli avlivet. Forslaget som folket skal ta stilling til, sier at slike barn skal kunne aborteres helt opp til termin. Det er tvilsomt at prinsregentens nei vil føre til noen konstitusjonell krise i Liechtenstein, selv om folket skulle stemme for lovendringen. I fyrstedømmets folkevalgte parlament, landdagen, er det nemlig bare syv av de 25 representantene som vil avkriminalisere abort.

 

Kilde: Dagen, 29.08.2011, s. 13