Roger fra Taizé om hvordan vekke tillit til Kristus hos unge

Roger fra Taizé om hvordan

vekke tillit til Kristus hos unge

 

Bror Roger fra Taizé skriver:

”Hvem vil åpne opp for tillit til Kristus hos barn og ungdom? Ta et barn i hånden og gå inn i en kirke og be i stillhet sammen med det … og barnet vil vekkes til Guds mysterium. En intuitiv tro, hvor svak den enn er, og selv om den blir helt glemt, dukker ofte opp igjen senere i livet.

Når troen ikke blir vekket i barndommen i det hele tatt, blir det værende et tomrom inne i oss. Dette fylles på alle mulige måter, iblant med religiøse elementer som er svært fremmede både for Gud og Kristus (Broder Roger av Taizé, 2002, s. 139).”

Kilde: Bror Roger fra Taizé. (2002). I alle ting en stille glede. Meditasjoner for hver dag.  Oslo: Verbum Forlag.