Du skal finne meg

Du skal finne meg

 

”Herre, alle spør etter deg.”

”Aalle spør etter meg, men de vet ikke hva de vil meg. De leter fordi de er utilfredse – inntil de forstår at det er meg de trenger.

Det er den største glede i en kristens liv når det lykkes ham – gjennom det han lider, sier eller er – å overbevise en søkende sjel om at ”finner du ham, da finner du alt hva hjertet kan evig begjære”.

Dra fordel av mitt eksempel. Jeg forlot en betydningsfull gjerning – den å frelse sjeler – for å gå til min Far. Kanskje jeg forstod at det bare var nysgjerrighet som drev de fleste til å oppsøke meg? Visste jeg at det ikke er sensasjonen som vinner mennesker for Gud, men arbeidet i det stille? Hvorfor er det så meget om å gjøre for dere å ha ”fullt hus” bestandig, hvis de som kommer, ikke virkelig er drevet av trangen til å finne meg? Følg heller Kristus inn i bønnens stille steder (Russell (red.), 1969, s. 277).”

 

Kilde: Russell, AJ (red.). (1969). Når Gud taler. Oslo: Land og kirke.