Hvordan Habakkuk ble forflyttet fra Judea til Babylon for å gi mat til Daniel i løvehulen

Hvordan Habakkuk ble forflyttet fra Judea til Babylon for å gi mat til

Daniel i løvehulen

I Daniels bok, kapittel 14 (i Norge vanligvis regnet med blant de apokryfiske skrifter), leser vi at Daniel ble kastet i løvehulen to ganger i løpet av livet sitt. Den første gangen var under mederkongen Dareios. Da var han i løvehulen natten over. Den andre gangen, under perserkongen Kyros, var han hele syv dager i løvehulen:

”Da babylonerne hørte dette, ble de rasende. De sammensverget seg mot kongen og sa:

-Kongen er blitt jøde. Han har ødelagt Bel-bildet, tatt livet av dragen og latt prestene drepe.

Så kom de til kongen og sa:

-Overgi Daniel til oss, ellers dreper vi både deg og familien din.

Kongen så at de trengte inn på ham, og han utleverte motvillig Daniel. De kastet Daniel i løvehulen, og der var han i seks dager. Det var sju løver i hulen, og de pleide hver dag å få to menneskekropper og to sauer. Men nå fikk de ingenting, for at de skulle spise opp Daniel.

På denne tiden levde profeten Habakkuk i Judea. Han hadde nettopp kokt suppe og brutt brødstykker i en skål, og nå var han på vei ut på åkeren for å gi det til høstfolkene. Da sa Herrens engel til Habakkuk:

-Ta måltidet du har gjort i stand med deg til Babylon, til Daniel i løvehulen.

Men Habakkuk sa:

-Herre, jeg har aldri vært i Babylon. Jeg vet ikke hvor løvehulen er.

Da tok Herrens engel tak i hårluggen hans og førte ham i susende fart til Babylon og satte ham ned ved hulen. Habakkuk ropte:

-Daniel, Daniel! Ta imot maten som Gud sender deg.

Daniel sa:

-Så har du husket meg, Gud! Du svikter ikke dem som elsker deg.

Så stod Daniel opp og spiste. Herrens engel førte straks Habakkuk tilbake til hjemstedet hans.

Den sjuende dagen kom kongen for å gråte over Daniel. Men da han kom til hulen og så inn, satt Daniel der. Da ropte kongen høyt:

-Stor er du, Herre, Daniels Gud! Det fins ingen annen gud enn du.

Han lot Daniel dra opp. Men dem som ville drepe ham, kastet han i løvehulen, og de ble straks spist opp mens han så på.

Kilde: http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?query=OSotgMrsCNrPaGp5JuyDBmdLpaS3zs4fbHqAWBJZdgaV/uzf+ukBQlg8n8LKqZNY, lest 05.02.2012