Profeten Haggai

Profeten Haggai

Kapittel 1

I det andre regjeringsåret til kong Dareios, i den sjette måneden, på den første dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sjealtiels sønn, Judas stattholder, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten. Det lød slik: Så sier hærskarenes Herre: Dette folket sier: ”Tiden er ennå ikke kommet, tiden da Herrens hus skal bygges.” Da kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik: Er det tid for dere å bo i deres bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? Derfor sier hærskarenes Herre: Legg dere på hjertet hvordan det går dere! Dere har sådd mye, men høster lite. Deres spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men blir ikke utørste! Dere kler dere, men ingen blir varm. Den som får lønn som leiekar, legger lønnen i en pung med huller i. Så sier Hærskarenes Herre: Legg dere på hjertet hvordan det går dere! Gå opp i fjellet, hent ned tømmer og bygg huset, så Jeg kan ha behag i det og herliggjøre Meg, sier Herren. Dere ventet så mye, men se, det ble så lite. Da dere tok det i hus, blåste Jeg det bort. Hvorfor? sier hærskarenes Herre. Fordi Mitt hus ligger i ruiner, mens hver eneste en av dere har det travelt med sitt eget hus. Derfor holder himmelen over dere doggen tilbake, og jorden holder tilbake sin grøde. For Jeg kalte på tørke over landet, fjellene, kornet, mosten, oljen og over markens grøde, over mennesker og husdyr og over alt deres henders arbeid. Serubabel, Sjealtiels sønn, og ypperstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hele resten av folket hørte da på Herren sin Guds røst, og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham. Folket fryktet Herren. Haggai, Herrens sendebud, talte da Herrens budskap til folket og sa: ”Jeg er med dere, sier Herren.” Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og ypperstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hele resten av folket ble alle oppmuntret i ånden av Herren. De kom og arbeidet på huset til hærskarenes Herre, sin Gud. Det var på den tjuefjerde dagen i den sjette måneden, i det andre regjeringsåret til kong Dareios.

Kapittel 2

I den sjuende måneden, på den tjueførste dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik: Tal nå til Serubabel, Sjealtiels sønn, Judas stattholder, og til ypperstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og til resten som er igjen av folket, og si: Hvem blant dere som er igjen, er det som så dette huset i sin første herlighet? Hva synes dere om det nå? Er ikke dette som ingenting i deres øyne sammenlignet med det forrige? Vær nå bare sterk, Serubabel, sier Herren, og vær sterk, Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten. Vær sterke og arbeid, alt folket i landet, sier Herren. For Jeg er med dere, sier hærskarenes Herre, etter paktsordet Jeg sluttet med dere da dere dro ut fra Egypt. Min Ånd skal bli værende blant dere. Frykt ikke! For så sier hærskarenes Herre: Enda en gang, om en kort stund, skal Jeg ryste himmel og jord, havet og det tørre land. Jeg skal ryste alle folkeslagene, og de skal komme til alle folkeslagenes lengsel, og Jeg skal fylle dette huset med herlighet, sier hærskarenes Herre. Sølvet er Mitt, og gullet er Mitt, sier hærskarenes Herre. Herligheten til dette siste huset skal bli større enn det første, sier hærskarenes Herre. På dette stedet skal Jeg gi fred, sier hærskarenes Herre. På den tjuefjerde dagen i den niende måneden, i det andre regjeringsåret til Dareios, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik: Så sier hærskarenes Herre: Spør nå prestene om loven og si: ”Dersom noen bærer hellig kjøtt i kappefolden, og kappefolden rører ved brød eller kokt stuing, vin eller olje, eller hvilken som helst annen mat, vil dette da bli hellig?” Da svarte prestene og sa: ”Nei”. Haggai sa: ”Hvis en som er blitt uren ved lik, rører ved noe av alt dette, vil det da bli urent?” Så svarte prestene og sa: ”Det blir urent.” Da svarte Haggai og sa: Slik er dette folket, og slik er dette folkeslaget for Mitt åsyn, sier Herren. Slik er det med hver gjerning dere gjør med deres hender. Det de ofrer der, er urent. Legg dere på hjertet fra i dag og framover: Legg merke til hvordan det var før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel, siden de dager da en kom til en haug hvor det skulle være tjue efa, men hvor det bare var ti. Når en kom til vinkaret for å hente femti bat fra pressen, så var det bare tjue. Jeg slo dere med tørke og meldugg og hagl i hver gjerning dere gjorde med deres hender. Likevel vendte dere ikke om til Meg, sier Herren. Legg dere dette på hjertet fra i dag og framover, fra den tjuefjerde dagen i den niende måneden, fra den dagen da grunnvollen til Herrens tempel ble lagt, legg dere dette på hjertet: Er det fremdeles såkorn på låven? Hittil har verken vintreet, fikentreet, granateplet eller oliventreet båret frukt. Men fra denne dagen skal Jeg velsigne deg. For andre gang kom Herrens ord til Haggai, på den tjuefjerde dagen i måneden, og det lød slik: Tal til Serubabel, stattholderen i Juda, og si: Jeg skal ryste himmelen og jorden. Jeg skal styrte kongerikenes troner. Jeg skal gjøre slutt på makten til folkeslagenes kongeriker. Jeg skal velte vognene og dem som kjører i dem. Hestene og deres ryttere skal falle, hver mann ved sverdet til sin bror. På den dagen, sier hærskarenes Herre, skal Jeg ta deg, Serubabel, Sjealtiels sønn, Min tjener, sier Herren. Jeg skal gjøre deg lik en signetring. For Jeg har utvalgt deg, sier hærskarenes Herre.