Forord og innledning i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kilde: Mangs, Frank. (1941). Hvorledes skal jeg bli bevart? Oslo: Filadelfiaforlaget.

 

Hvordan skal jeg bli bevart?

 

Av Frank Mangs

 

Forord

Nærværende brosjyre er en noe forkortet utgave av Frank Mangs lille bok ”De första stegen på livets väg”. Forfatteren skriver til forlaget at det er hans første bok. Det er 20 år siden den ble skrevet, men i denne tiden har den vært til rik velsignelse for mange, og det er vi forvisset om at den vil bli også i vårt land. Derfor sender vi den ut i Jesu navn.

 

Innledning

Det fins vel ikke noen virkelig kristen som ikke har studert på dette spørsmålet mer enn én gang. Mange er ufrelste i dag, fordi de var alt for redde for ikke å bli bevart. Det er en alvorlig sak, for mange har begynt, men mange har også gått tilbake til verden. Det er stort å bli frelst, men det er ennå større å bli bevart. For ”den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst,” evig frelst. Det er sant at Gud er den som skal bevare oss, men likevel gis det også visse forutsetninger fra vår side. Gud tvinger ikke noen til å følge seg.

Med å bli bevart mener vi ikke bare at du beholder det ytre skinn av gudsfrykt. En kan beholde plassen sin i menigheten eller ungdomsforeningen, selv om Kristus er utestengt fra hjertet. Med å bli bevart mener vi heller ikke bare at dine medmennesker betrakter deg som en respektabel kristen, for det er en ting å være ansett i menneskers øyne og en annen å være ansett i Guds øyne. Med virkelig å bli bevart menes heller ikke den tunge, trege, sorgfylte, gretne og gledeløse kristendom, som er en byrde både for deg selv og andre. Nei, det må være noe annet. Det å bli bevart er det samme som dag for dag og stund for stund leve i og av Kristus – holdes oppe av hans kraft – fylles med hans liv, fred, glede og salighet, så himmelen begynner allerede her, selv om det iblant kan gå gjennom både mørke og storm. Å bli bevart vil si å gjenspeile noe av Kristi kjærlighet, mildhet og herlighet, så verden møter Jesu Ånd og natur i oss som tror. Men hvordan skal vi bli bevart?