Bli en verdensmisjonær der du bor

Bli en verdensmisjonær der du bor

Misjonsskolen www.himmelen.info ønsker å hjelpe deg med å nå din familie, venner, naboer, bekjente og andre mennesker i verden med de gode nyhetene om at Jesus døde for våre synder slik at vi blant annet kan få del i personlig fellesskap med Gud og evig liv i Himmelen.

Ta gjerne kontakt

Ta kontakt via SMS på 980 33 527 og vi vil hjelpe deg så godt vi kan gjennom forbønn, råd, veiledning og muligens også praktisk og økonomisk bistand.

Misjonsskolen www.himmelen.info

Misjonsskolen www.himmelen.info er åpen for alle mennesker i hele verden, men studentene må kunne kommunisere skriftlig på norsk eller engelsk da mye av veiledningen foregår på denne måten. All vår hjelp er gratis og uten forpliktelser.

Bibelen er vår hovedlærebok. I tillegg kan vi lære mye av å studere livene til mennesker som har bred erfaring i å formidle de gode nyhetene.

Kontakt med misjonærer

En av våre måter å hjelpe deg på, er at du kan kommunisere med misjonærer slik at du kan få råd og tips av dem.

Bønn

Vi vil også bistå deg med å be for dine venner, naboer, familie etc. på våre ukentlige bønnemøter dersom du sender oss liste med navn.

Ha Jesus som forbilde

Vi oppfordrer sterkt våre studenter til å leve sine liv nøye i tråd med Jesu lære og å passe på å gjøre alt de gjør i ydmykhet og kjærlighet. Derfor er bibellesning og bønn og et fellesskap med andre kristne (vi anbefaler også faste) helt sentrale elementer i livet til et menneske som har Jesus som forbilde og ønsker å gå i Hans fotspor.

Kom i gang..

Eksempler på måter å arbeide på fra ditt hjemsted:

Bønn

- Bønneevangelisering. Lag bønneliste og be regelmessig for familie, venner, kolleger, mennesker i nærmiljøet eller i kommunen. Vi anbefaler at du innarbeider faste rutiner for bønn, for eksempel bønnelister og faste bønnetider.

Under rubrikken "Be for alle mennesker" er det lagt ut navn på statsoverhoder, regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter, redaktører samt navn på administrative områder som kan brukes som utgangspunkt for bønneevangelisering ut fra 1. Timoteus brev, kapittel 2.

Vi viser også til artikkelen "Vekkelsen i Vrådal" som ligger under rubrikken "Vekkelse - beretninger". Etter det vi kjenner til, har de fleste vekkelser startet som et resultat av bønn.

Evangelisering

- Dele ut evangelisk materiale til familie, venner, kolleger, mennesker i ditt nærmiljø i forbindelse med geburtsdager, jul, eller ganske enkelt i postkasser.

- Henge opp plakater med evangelisk budskap ved butikken, ulike steder i byen og der det ellers henges opp plakater.

- Dele din tro med andre på Internett. Mer og mer av kommunikasjonen mellom mennesker foregår nå på Internett.. 

- Skrive leserinnlegg i lokalavisa der du forteller om din tro til andre på ditt hjemsted.

- Kontakte lokalavisen eller lokal-TV og si at du gjerne vil stå fram med vitnesbyrdet ditt.

- Tipse lokalavisa dersom noen du kjenner har blitt helbredet for en sykdom og er villig til å stå fram med vitnesbyrdet sitt.

- Ta initiativ til å starte et misjonsarbeid i Norge eller i utlandet, gjerne i samarbeid med din lokale menighet.

- Ha en stand i byen eller på et kjøpesenter der dere kanskje deler ut evangelisk litteratur og samler inn penger til et misjonsprosjekt i et annet land.

-Kanskje du kan bli med på en misjonstur. Dette kan hjelpe deg til å komme i kontakt med andre mennesker som brenner for evangeliet. Mange kommer i brann for Jesus på denne måten.

Gi penger til misjonen

- Gi penger til konkrete misjonsprosjekter og kanskje bli kjent med de som driver et misjonsarbeid. Det er eksempler på enkeltpersoner med ordinær inntekt som i løpet av sitt liv har hjulpet flere tusen mennesker ved regelmessig å gi penger til ulike misjonsprosjekter.

Jesus trekker den fattige enken frem som forbilde på det å gi. Hun ga alt hun hadde å leve for til Guds sak.