Kapittel 4 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 4

Søk sammen med Guds folk!

Da du ble født hit til verden, var det helt nødvendig at du hadde et hjem, hvor kjærlige hjerter og ømme hender tok hånd om ditt svake liv. Det er akkurat det samme på det åndelige område. Også der trenger du et hjem. Gå inn i en menighet! Gjør det så snart som mulig! Bli ikke en åndelig løsgjenger! Det er sant at bare Gud kan bevare deg, men verken du eller jeg har rett til å gå forbi de midler han gir for at vi skal bli bevart. Menigheten er ikke noen menneskelig oppfinnelse, den er Guds egen tanke åpenbart i hans ord. Studer nøye Paulus’ brev og Åpenbaringen 1. og 2., så skal du møte Guds tanker når det gjelder denne saken.

Det er sant at Gud alene formår å bevare deg, men som menneske trenger du også dine medkristnes råd og hjelp og forbønn. Bibelen sier at ”vi er hverandres lemmer”, og du vet at de forskjellige lemmene trenger hverandre. Menigheten er en levende organisme, hvor også du bør bli et virkelig medlem.

Gå inn i den menighet hvor du kjenner deg mest hjemme. La ikke menneskelig trykk bestemme plassen for det åndelige hjemmet ditt. La Herren lede deg også her!

Og siden må du ta del i menighetssamfunnet. Vær ikke fornøyd med at bare navnet ditt kommer med! Ditt hjerte, ditt liv og dine interesser må framfor alt være med! Ta del i bønnemøtene! De er like meget bestemt for de unge kristne som for eldre. Det er Jesus selv som dekker bordet og innbyr også sine unge, svake nyfødte barn. Ta ut dine rettigheter som arving til de evige rikdommene! ”Alt hører dere til.”