Kapittel 5 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 5

Gi – uten å tvile – slipp på alt det som Jesus kaller deg fra!

 

Her har vi en nødvendig forutsetning for virkelig å bli bevart. Mange har villet gripe frelsen med den ene hånden, men holdt fast i verden med den andre, og grepet i frelsen er ganske snart blitt borte. En tid går det kanskje an å dele med verden, men det går ikke i lengden. Guds rike har ikke noen avdeling for de halvhjertede. Det er ofte stor forskjell på menneskets gamle vei og Jesu viljes vei.

Men, sier noen, må jeg oppgi alt til Jesus? Kan jeg ikke beholde noen ting? Er det ikke altfor strengt dette her? Vent litt! Det er den vennen som elsker deg mer enn noen annen, som krever alt! Det er den dypeste, mest sanne kjærlighet som står bak disse kravene. Han vil ikke ta fra deg noe som er til virkelig nytte for deg. Han krever bare det som før eller senere skader. Han krever bare for å kunne gi deg mer av seg selv. Jesus er ikke fornøyd med det halve hjertet ditt. Han er verd å eie alt. Og når han får fylle ditt hjerte med sine velsignelser, da blir det ikke vanskelig å forsake for hans skyld. Det blir slett ikke noen forsakelse mer, for Kristus er rikere enn verden.