Kapittel 6 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 6

Vær på vakt mot verdens innflytelse!

Verden kommer til å gjøre alt for å dra deg tilbake. Den kommer til å smigre, lokke og overtale. Den kommer til å male synden i så lyse, vakre farger som mulig og forsøke å overbevise at det ikke er noe galt å være med på det og det.

Kjære unge venn, tenk, be og overvei følgene før du går! Verdensånden er farlig for ditt åndelige liv. De fleste av dem som i dag er frafalne, er blitt det ved litt etter litt å gi etter for verden. De har prøvd hvor nær verden de kan gå og enda være en kristen. Men det er et livsfarlig eksperiment! En kristen bør ikke spørre hvor nær verden han kan gå, men hvor langt fra den han kan komme og enda fylle sin jordiske oppgave. Vil du ikke gjøre noen forretning med djevelen, så gå ikke nær butikken hans! Bryt alle forbindelser som skader! Du har større plikter overfor Gud og deg selv enn overfor dine ugudelige venner. Det blir til skade både for deg selv og dem hvis du gir etter for deres krav. La dem se alvor i din gudsfrykt!