Kapittel 7 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 7

Si farvel til dansen og teatrene

Hva? Kan jeg ikke være en kristen og danse eller sitte i teatret? – Hør: ”De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden.” – ”Dere er atskilt fra verden.”  Det er ikke spørsmål om hva du eller jeg mener, men om hva Gud mener.

I en vekkelsestid i en av byene i landet vårt kom en dag en ung dame og spurte om det var synd å danse. ”Ja,” sa jeg, ”en virkelig kristen kan ikke være med på slike ting.” ”Men,” sa hun, ”jeg spurte en gang en prest om den samme saken, og han sa: ”Bare dans, men ta Gud med.” –Ja, ja, hvis han kommer med, men kommer han ikke, må du gå alene. Jesus sier aldri: ”Ta meg med,” men hans budskap er: ”Følg meg.” Det er ikke vi som skal bestemme over Gud, men han over oss. Kristendommen er ikke noen lek. Du behøver ikke gå inn i kloster eller bli eremitt eller helgen for å bli en kristen, men himmelen og jorden må se alvoret i kristendommen din. Hvis Kristus i dag gikk omkring på jorden, så måtte du forgjeves søke etter ham i danselokalet eller teatret, for han ville se mer alvor i et menneskeliv enn at de skulle oppholde seg på slike steder. ”Følg meg!” ”Men,” sier du, ”mange som bekjenner seg for å være troende sitter på teatrene.” Ja, ja, men mon tro om noen av disse ”liberale Guds barn” ønsker å være der, når Kristus kommer på skyene? Spør dem! Tenk etter! ”Dere er ikke av verden.” Eller hvor stor tillit, virkelig tillit, har du til den gudsfrykt som kan være med på alt?

Det er ennå én ting til. Men bli ikke forskrekket.