Kapittel 8 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 8

Brenn de dårlige bøkene

Det fins mer enn én ung kristen som har begått selvmord ved å drikke inn romanenes svarte gift. Jeg kan nevne et eksempel:

En ung kvinne bestemte seg for å bli en kristen, og alt så ut til å bli bra. En tid var hun jublende glad over Guds frelse og vitnet og sang for andre om det livet hun hadde vunnet. Men etter en tid ble både sangen og vitnesbyrdet borte, og det syntes som det stakkars menneske var fredløs i samvittigheten. Hva var årsaken? Jo, romanene! De var blitt hennes sjeleføde, og hun sultet i hjel. Er hun alene om det? Nei!

Kjære sjel! Vil du bli bevart som en lykkelig kristen, så gå til bøkene dine og plukk ut atskillige blant dem. Kast dem så i ovnen og la det bli en herlig brann av dem alle sammen. Gjem ikke på noen av dem som antikviteter, for det er som å legge gift i maten til en hungrende sjel. Men, sier noen, romanene er lærerike, dannede og utviklende, og jeg vet ikke alt hva de er. Det fins nok meget dårlig, men det kan en jo gå forbi. Ja, forsøk å holde deg ren når du svømmer i søle. Alt gir inntrykk.

Vi trenger i vår tid vekkelser som ligner dem i Efesus på Paulus’ tid, hvor det ble brent bøker for nærmere 35.000 kroner. Det er klart at det utenom Bibelen også vins meget virkelig godt stoff som er verd å lese, men vær nøye med din lektyre. For min del vil jeg aldri rote etter en brukbar bit sannhet blant en hel masse urenhet, så lenge Guds bord er fullt av herlige retter. Når alt det guddommelige er uttømt, da vender jeg meg til verdens kilder, men først vil jeg ta ut mine rettigheter hos Gud.

Men er ikke alt dette altfor innskrenket? Ja, hvis du hører om noen som blir et dårligere menneske eller mister sitt feste i Kristus eller som foran dødens og evighetens alvor angrer at de har tatt denne saken alvorlig – da kan du dømme, men vær stille inntil da.

Men mister ikke livet sin verdi ved dette? Blir det ikke helt uten glede? Nei, da ville nok Gud være fattig, hvis han ikke kunne fylle et menneske med sann lykke uten verdens ”gledessurrogat”. Ingen taper på å tjene Gud av et helt hjerte.