Kapittel 13 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 13

Se aldri på mennesker!


Det er en stor fare for oss unge kristne å se de eldre og bli deres etterfølgere. Gud har herligere mønster enn dette. Ved å legge sammen den enes heftighet, den andre prippenhet og den tredjes misunnelse osv., kan vi få et stygt bilde av et Guds barn. Helgenene er ikke ferdige ennå. Det er så lett å gjøre som ”han gjør” og ”hun gjør”, men ”en er deres Herre, Kristus”. Du behøver ikke å vite hvordan andre ville handle hvis de var i din stilling, men hva Jesus ville gjøre. La ham være idealet i alt. Ham kan vi alltid trygt se på. Ingen som følger ham, går vill. La aldri menneskenes ord veie mer enn Guds. ”Til frihet har Kristus frigjort oss.” ”Vi er kjøpt fra mennesker.”  Guds velbehag veier mer enn menneskers. Den som greier å fylle alles krav, når aldri fram til å tjene Gud. Tenker du å høre på hva folk sier, så får du ikke stor tid til å høre Guds røst. Tjen Kristus – ikke mennesker.

Vil du bli bevart i et virkelig samfunn med Gud, så..