Kapittel 14 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 14

Vær mild når du dømmer


Når du ser dine medkristnes feil, så gjør hva du kan for å hjelpe. Gå ikke til naboene med dem, men gå til den som har gjort feilene. Prøv å forstå ham. Tal i kjærlighet. Be meget. Gjør alt hva du kan gjøre i Guds kraft. Guds menighet ville ha vært meget rikere i dag, hvis Guds barn hadde latt Herren lede seg nettopp her. Det er så lett å føre mangler frem i lyset, men blir saken noe bedre med det? Blir Guds navn forherliget? Blir du selv større i Guds øyne ved dette? Nei!

Glem aldri at de steiner du kaster på andre, de faller med fordoblet styrke tilbake på deg, og da kan det lett hende at ditt fall blir stort. Det ser ofte ut til at Guds folk er snarere til å straffe syndene mot Guds folk enn de direkte syndene mot Gud selv. Ja, Gud er ømhjertet overfor sine barn. De er ”hans øyensteiner”. Den dom du feller over andre, feller Gud over deg, for den samme dom vi dømmer med, med den skal vi selv bli dømt. Vær alltid på vakt på dette område. Tungen er et farlig lem. Du har ikke noe å rose deg av, og ikke noen rett til å se ned på andre. Du er selv bare et menneske hvis synder er så store, at bare den usigelige nåden er nok for din frelse.