Kapittel 17 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 17

Gjør noe for Jesus!


Her går mange over til den andre ytterligheten og sier: ”Jeg kan ikke gjøre noen ting.” Det er feil! Gud har bare bruk for dem som vil la seg bruke i hans tjeneste. Du er ikke frelst for å gå alene på himmelveien. Du er frelst for å vinne andre for Kristus. ”Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.” Matt.4,19. Den kristendom som ikke er fylt av lengsel etter sjelers frelse, er ikke virkelig kristendom, for når Kristus fyller hjertet, blir det alltid lengsel etter andres frelse. Guds barn har ikke tid til å gå med armene i kors, så lenge verden holder på å forgå. Redd sjeler!

Mange kristne er harde og kalde som isberg i dag, fordi de ikke har gjort noe for Kristus de siste tiårene. Helsa tar skade av det som er mindre enn dette. Levende kristendom er noe mer enn møtebesøk en eller to ganger i uken. Du er reddet for å redde. Arbeid, så blir du varm!

Gud har en oppgave til deg, og ikke noe menneske i hele verden kan fylle akkurat den oppgave Gud har gitt deg. Det kan godt hende at ditt livsverk ikke blir noe stort i menneskers øyne, kanskje du aldri får høre et anerkjennende ord. Men vent heller ikke på det, for det er ikke hovedsaken å bli merkverdig i menneskers øyne, men hovedsaken er å være tro i det lille. Lys i din egen lille verden! La Kristus lede deg også når det gjelder dette. Han vet godt hvor han trenger deg. Ett er sikkert: Han behøver deg ett eller annet sted i den store, trette, syke, blødende og sønderslitte verden.

La Jesu kjærlighet fylle ditt hjerte helt, da får du også større muligheter til å gjøre noe for ham. Det finnes så mange som taler om Gud, men så få som med liv og handling gjenspeiler Kristi kjærlighet. Den sørgende menneskeslekt trenger noe mer enn ord. Den trenger hjelp, guddommelig hjelp, åpenbart gjennom deg. Den ser etter deg. Den venter noe av deg. Den har rett til å få noe gjennom deg. Ja, også Gud venter noe. Du må ikke svikte ham!

Du kommer kanskje til å bli skuffet når du forsøker å gjøre noe for Jesus. Du kommer sikkert mer enn en gang til å gråte over din mangel på evne. Gråt bare ut! Det skader ikke, men mist ikke motet. Det vil gå bedre for deg en annen gang. Fortsett tross alt. Gud har utvalgt seg det som er svakt og ringe i verden. Du får djevelen mot deg. Det er sant. Men frykt ikke, for du har ikke noe å gjøre med ham lenger. Du er Kristi eiendom og Kristi tjener. La ditt liv bli slik at Guds velbehag og djevelens vrede alltid hviler over deg. Da går alt vel! Det kan du stole på. Hvis det nå tross alt, skulle gå så galt at du blir trett på livets vei så..