Kapittel 18 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 18


Glem ikke ærlig å si farvel til Jesus


Du vil sikkert vise din beste venn så stor aktelse at du ikke rømmer fra ham. Det fortelles om misjonær Fransson, at han en gang i et møte traff en ung dame, som en gang hadde vært troende, men som nå var falt fra. Han spurte henne hvordan det sto til, og hun fortalte ham om sitt forhold til Gud. ”Si meg,” spurte Fransson, ”har De sagt et ærlig farvel til Jesus?” Kvinnen så forbauset opp i ansiktet hans, men svarte ingen ting. ”Har De ikke gjort det før, bør De gjøre det i kveld! Vi skal be.” De falt på kne, og så begynte Fransson å be – be slik som bare han kunne be. ”Du ser, Herre, at denne kvinne har vært din. Nå vil hun si farvel til deg.” osv. Da Fransson hadde sluttet, skulle kvinnen be, men det ble ikke til at hun tok farvel den gangen. Det ble et nytt oppgjør, og hun tok på nytt imot Guds frelse.

Kjære venn! Når du merker at du er blitt trett, så må du også slutte på samme måten! Å, jeg ser deg komme fra det oppgjøret med tårefylte øyne, men også med en ny beslutning i hjertet. Du kan ikke forlate ham. Han elsker deg for høyt. Han har gitt deg så meget. List deg ikke bort fra Jesus!

*

Ennå har vi en ting som det er nødvendig å snakke om. Vi finner den i Efeserbrevet 5,18.