Kapittel 19 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 19

Bli fylt av Ånden

Gud er ikke ferdig med deg ennå. Han har bare begynt sitt verk i hjertet ditt. Du er ikke fullkommen, selv om du er kommet i mesterhånden. Hele Guds frelse kan ikke oppleves på en dag. Du behøver hele livet og evigheten til det. Gud er meget rikere enn du noen sinne har ant. Alle rikdommene hans er dine, for du er hans arving. ”Alt hører dere til.”