Kapittel 22 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 22

Å bli fylt av Ånden er

noe hvert Guds barn trenger


Du kan eie mange andre gode gaver, men ingen av disse erstatter ”Åndens fylde”. Din begavelse erstatter ikke Guds Ånd. Dine evner til å organisere kan ikke fylle Åndens plass i ditt liv. Ved din begavelse kan du muligens forbause verden, men du kan aldri virkeliggjøre Guds planer uten hans kraft. Se på Jesu disipler. De hadde fått Mesterens store misjonsbud: ”Gå ut og gjør alle folk til disipler.” Men først måtte de vente i stillhet til de hadde fått kraften fra det høye. Deres treårige vandring med Herren kunne ikke erstatte Åndens kraft i deres forkynnelse. Vi trenger mer enn kunnskap, mer enn lærdom. Vi trenger liv og kraft.

Vi har snakket om å gjøre noe for Jesus. Her har du de store forutsetningene for det. Du kan gjøre noe, når hjertet flyter over. Ja, du kan ikke la være å gjøre noe for Jesus, for hele ditt liv er en gudstjeneste. Du kan ikke hindre andre i å bli velsignet av den strøm som flyter over.

Vi har snakket om at det er nødvendig å bryte helt med verden, og også når det gjelder dette får du all den kraft og vilje du trenger, for når Guds Ånd fyller ditt hjerte, så er det ikke noe du er mer redd for enn å bli smittet av verden. Da forsvinner all lyst til denne verdens fattige gledeskilder. Da er Gud nok for deg. Da er han alt. Du får en indre glede hvis dyp du aldri har ant. Velsignede sannhet! Du blir glad. Du har grunn til å være det, når Jesu Ånd fyller hjertet. Den gleden har ikke noen bismak. Den tar aldri slutt!

”Min glede skal bo i dere, og min glede skal være fullkommen.”