Arkivet www.himmelen.info

Arkivet www.himmelen.info

Arkivet www.himmelen.info er politisk og kirkelig uavhengig og har som mål å ære Gud og være til hjelp og oppbyggelse for flest mulig mennesker.

Arkivet www.himmelen.info har som mål å styrke lesernes tro og frimodighet ved å bringe videre noe av det Jesus Kristus gjør i vår tid...og noe av det Han har gjort tidligere. Videre håper vi at leserne kan dra nytte av informasjonen som til enhver tid ligger ute på siden til bruk i for eksempel taler og saklige diskusjoner om aktuelle emner i samfunnsdebatten.

Startsiden vil inneholde de siste artiklene som er lagt ut.

Det fundamentale prinsippet i reformasjonen var "Skriften alene", det vi kaller skriftprinsippet. Det som skulle være kristen lære måtte en kunne grunngi ut fra Guds Ord i Bibelen. Det ga en læremessig avgrensning i to retninger. Det kunne ikke etableres noe som kristen lære uten at det sto i Bibelen, og det som Bibelen lærte, kunne ikke settes til side. Arkivet  www.himmelen.info har som mål å etterleve skriftprinsippet.

Arkivet www.himmelen.info kan nås på SMS 980 33 527.  Vi har som mål å besvare seriøse henvendelser så fort vi kan.