Kapittel 28 i boka "Hvordan skal jeg bli bevart?" av Frank Mangs

Kapittel 28

Hvordan skal jeg bli fylt

 av Den Hellige Ånd?


Gud begynner som regel med å vekke lengsel. Han åpenbarer hvor fattig du er og han må begynne på den måten, for han kan bare fylle dem som er fattige i ånden. Hvis du lar Gud fortsette dette verket, så skal du kanskje en dag få erfare hvordan fattigdommen blir forvandlet til nød. Du kan ikke leve hvis Gud ikke møter din lengtende ånd. Du kjenner den tørst som Jesus talte om i sitt ord. Det er ikke behagelig å erfare dette, men det er Guds måte å handle på.

En har så treffende sagt, at den åndelige fattigdommen og uttømmelsen er velsignelsens skyggeside. Det er en del av velsignelsen, men du trenger mer enn skyggesiden av den. Du kan få mer, for Gud vil ikke at hans barn skal forsmekte i en stadig brennende tørst.

La det fra din side bli en hel overlatelse til Gud i alle ting. Ilden faller bare når hele offeret hviler på Herrens alter. Du får lov å legge deg selv med legeme, sjel og ånd på Guds alter. Da skal han sørge for at steingrunnen i ditt harde hjerte blir brutt opp. Han skal gi deg et knust og ydmykt hjerte, som hans Ånd kan ta bolig i. De fleste mennesker er svært redde for å få et sønderknust hjerte. Det er ikke noe å undre seg over, for det gjør alltid vondt når Gud tar i på denne måten. Men det står i Skriften at Gud nettopp vil bo i et sønderknust hjerte. De fleste som er blitt fylt av Ånden har måttet gå denne veien. Det er naturlig, for ditt harde, stolte og selviske jeg er den største hindringen for Åndens verk i ditt indre.

Også ditt forhold til dine medmennesker må komme med i den overlatelsen til Gud. Hvis du ikke er villig til å bli en dåre i verdens øyne og kanskje også en dåre for en del av dine religiøse venner, så er det ikke verd du ber om å bli fylt av Gud. Gud må få bestemmelsesretten over alt.

Til slutt må også dine forskrifter om hvordan Herren skal velsigne, legges på alteret. Jeg husker akkurat nå hvordan en knust kristen var med i et møte, og som under tårer ba Gud om å bli døpt i Ånden. ”Jeg lengter og tørster etter et rikere liv i Gud,” stammet denne fattige sjelen, ”men jeg er så redd Gud skal gi meg en nådegave som jeg ikke vil ha.”

La Gud komme på sin egen måte. Han gjør aldri noen feil. Kommer han som den sakte sus, så takk ham også for det. Forsøk ikke å gjøre andres erfaringer til dine. La Gud bestemme i alt. Hel overgivelse til Gud!

Be at Gud fyller deg med sin Ånd. Den veien viste Jesus før, og på den veien har tusener av lengtende sjeler kommet fram.

”Den som ber, han får.” Den veien gikk disiplene de ti dagene før pinse, og den veien prøvde Peter og Johannes, da de kom til de nyfrelste i Samaria. ”Dersom dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal ikke Faderen som er i himmelen gi dem Den Hellige Ånd som ber ham.” Ta deg tid til bønn! Mange er etter et herlig møte blitt grepet av stundens følelser, og har begynt å be om å bli fylt av Ånden, men de har ikke vært utholdende i sin bønn, og derfor er ikke bønnen blitt besvart. De har vært fornøyd med dråper, når Gud har villet gi dem skurer.

Du behøver ikke å bevege Gud gjennom din bønn, men du trenger å gi ham tid til å gjøre deg rede for denne store gaven. Dette skjer best ved at du i hel og full overgivelse blir stille i bønn til Gud.

Ta imot Guds Hellige Ånd ved tro. Som alle andre åndelige gaver må også denne tas imot på troens vei. Din Far er villig til å gi deg denne gaven. Han har lovt det i sitt ord. Hva du har å gjøre, er å rense bort alt i ditt liv som hindrer ham i å fylle deg. Du gjør opp alt med Gud og mennesker så langt du vet. Siden bøyer du deg i ydmyk bønn for Herren, og stoler på at hans løfter også gjelder deg.

Du er ufullkommen og mangelfull på mange måter. Derfor har du ikke våget å tro at Gud skulle kunne eller ville fylle ditt uverdige liv. Glem ikke at alt hva Gud gjør, det gjør han av nåde, og alt hva han gir, det gir han av bare nåde. Derfor kan du nettopp i denne stund bøyde deg innfor hans ansikt og be at han åpenbarer alt urent i ditt liv, at han renser deg fra alt som han ikke kan se med velbehag på, og at han for sin nådes skyld fyller deg med sin Ånd.

Det lønner seg alltid å tro på Gud. Du får kanskje ikke gjennomgå en voldsom erfaring av Guds kraft. Det er ikke dette som er hovedsaken. Det største av alt er at du får den kjærlighet som tåler alt, og at ditt liv blir fylt med den fred som bevarer alt i harmoni med Guds vilje. Det lønte seg for de 120 å forbli på salen i bønn og tro. Det skal lønne seg for deg også. Guds løfter holder enn i dag!