Undervisning om Guds løfter

Undervisning om Guds løfter

 

Tema: Innta Løfteslandet

Ved tro fikk de løfter oppfylt, står det i Hebreerbrevet 11:33.

Hebreerbrevet 11:1 gir oss definisjonen på tro: "Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser."

Samtidig minner vi for det første om at Jesus er troens opphavsmann og fullender og for det andre at troen kommer ved det en hører og det en hører kommer ved Guds ord (Romerbrevet 10:17).

På denne siden vil vi ukentlig hente frem noen løfter fra Guds Ord som vi kan motta i tro:

  

  

2. Mosebok 23, 25

"Jeg skal ta sykdom bort fra din midte." Herren

Salme 37, 4

..Gled deg stort i Herren, så skal Han gi deg etter ditt hjertes ønsker.

Johannes 1. brev 2, 25

Og dette er løftet som Han Selv har gitt oss, det evige liv.

Lukas 6, 38

"Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere." Jesus Kristus

2. Mosebok 34, 10

"Framfor ditt folk skal Jeg gjøre underfulle gjerninger som aldri før har vært gjort på hele jorden, og ikke i noe folkeslag. Hele folket som du lever iblant, skal se Herrens gjerning. For Jeg skal gjøre en fryktinngytende gjerning med deg." Herren

Salme 23, 1

Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting.

Hebreerbrevet 11, 33-34

Ved tro beseiret de kongeriker, utøvde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket sterk ild, unnslapp sverdets egg, ble gjort sterke etter svakhet, ble tapre i kamp og drev de fremmedes hærer på flukt.

 

2. Mosebok 20, 12

"Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg." Gud

 

Jesaja 54, 14

I rettferdighet skal du bli grunnfestet. Undertrykkelse skal være langt fra deg, for du skal ikke frykte for noe, og redsel skal ikke komme nær deg.

Jesaja 59, 1

Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse. Hans øre er ikke tunghørt så det ikke kan høre.

Johannes 10, 10

"Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og det i overflod." Jesus Kristus

 

Lukas 6, 37

"Døm ikke, så skal dere slett ikke bli dømt." Jesus Kristus

 

Jobs bok 42, 4

Jeg skal spørre Deg, og Du skal lære meg.

Jesaja 65, 1

Jeg lot Meg se av dem som ikke spurte etter Meg. Jeg lot Meg finne av dem som ikke søkte Meg.

Salme 32, 8

Jeg vil lære deg og vise den vei du skal vandre, Jeg vil gi deg råd med Mitt øye.

 

Jesaja 65, 1

Jeg lot Meg se av dem som ikke spurte etter Meg. Jeg lot Meg finne av dem som ikke søkte Meg.

 

Lukas 21, 33

Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noen sinne forgå. Jesus Kristus

Johannes evangelium 16, 24

Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

Salomos Ordspråk 3,24

Når du legger deg, skal du ikke være redd. Ja, du skal legge deg ned, og søvnen skal være søt.

Matteus 7,7a

Be, og det skal bli gitt dere.

Jesaja 58,11a  

Herren skal alltid lede deg.

Salme 103, vers 6

Herren øver rettferdighet, og lar alle undertrykte få sin rett.

 

Matteus evangelium, 11:28

"Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!" Jesus Kristus

Jesaja 40, 29-31

Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir Han stor styrke. Selv unge blir trette og utslitt, også unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette.

  

Jesaja 54,13

Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.

Matteus 7, vers 7b

Let, og dere skal finne.  

 

2. Krønikebok 7, vers 14 

Hvis da Mitt folk som er kalt med Mitt navn, vil ydmyke seg, be og søke Mitt ansikt og vende om fra sine onde veier, da vil Jeg høre fra Himmelen, og Jeg vil tilgi deres synd og helbrede deres land.

 

Lukas 6, vers 37

Tilgi, så skal dere bli tilgitt.

 

Salme 46, vers 2

Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, en hjelp som er funnet overmåte stor.

 

Matteus 5,11-12 

"Overmåte lykkelige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i Himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere." Jesus Kristus

 

Johannes 16, vers 13 

"Og Han (Den Hellige Ånd) skal forkynne dere de ting som skal komme." Jesus Kristus

Matteus 28, vers 20 

"..For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser." Jesus Kristus

 

Matteus 28, vers 20 

"..Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Jesus Kristus

 

 

Salme 125, 3

..Ugudelighetens herskerstav skal ikke hvile over det land som er tilmålt de rettferdige, for at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender til urett.

 

 

2. Mosebok 20, 12

Du skal hedre din far og din mot, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.

Salme 4, 9

I fred vil jeg både legge meg ned og sove. For Du, Herre, bare Du, lar meg bo i trygghet.

Salme 4, 4

Men dere skal vite at Herren har utvalgt Seg den gudfryktige. Herren vil høre når jeg roper til Ham.