Tormod Bakkevold om tilgivelse

Tormod Bakkevold om tilgivelse


Tormod Bakkevold skriver:

”Å tilgi noen er ikke det samme som å si at ”det er helt greit det som ble gjort”. Å tilgi er å overlate ansvaret og straffen til Gud. Den som ikke tilgir må bære den største straffen. Den som tilgir blir fri og kan leve videre.”


Kilde:

Nyhetsbrev fra Euromission april 2013 (www.euromission.org)