Drepte St. Georg en dinosaurus?

Drepte St. Georg en dinosaurus?

Sankt Georg, Sankt Jørgen eller Sankt Jøran (275/280-303) var en kristen martyr i Palestina under keiser Diokletians forfølgelse. Han er en katolsk helgen med festdag 23. april. I Danmark og Norge har han også blitt kalt St. Jørgen.

Sankt Georg ble født i Kappadokia i nåværende Tyrkia. Som offiser i Diokletians armé vant han stor berømmelse og fikk innflytelse ved det keiserlige hoffet. Han lyktes å omvende keiserinne Alexandra til kristendommen, og dette kan ha foranlediget den hittil temmelig tolerante keiseren til å innlede sin blodige forfølgelse av de kristne. I 303 ble Georg fanget, torturert og til slutt, sammen med Alexandra, henrettet utenfor byen Diospolis i Palestina.

St. Georg skal ha reddet en by, deriblant også en jomfru eller prinsesse, fra en drage.

St. Georg er mye brukt som symbol i Russland, er Moskvas skytshelgen, og gjenfinnes også i det russiske riksvåpenet. Han er også skytshelgen for England, Portugal, Catalonia, Litauen, Serbia, Montenegro, Etiopia, Freiburg im Breisgau, Genova, Lod, speiderbevegelsen og kavalerister.

Den berømte historien om St. Georg og dragen ble fanget opp av korsfarerne og brakt med tilbake til England. En drage hadde sitt tilholdssted ved vannkilden til byen Silene (som muligens er dagens Cyrene i Libya eller Lydda i Israel). For å hente vann måtte innbyggerne i byen lokke bort dragen for en stund. For å få det til måtte de hver dag gi en sau til dragen, og dersom de ikke fant en sau, måtte de gi en ung kvinne til dragen. Offeret ble trukket ut ved loddtrekning, og en dag falt loddet på prinsessen. Kongen ba om at livet hennes måtte bli spart, men til ingen nytte. Hun ble gitt til dragen, men akkurat da kom St. Georg forbi på en av sine reiser. Han går til angrep på dragen, beskytter seg med korsets tegn, slakter dragen og redder prinsessen. Dette fører til at befolkningen vender seg bort fra livssynet de hadde overtatt fra forfedrene og vender seg til kristendommen.

Noen mener at historien ikke har rot i virkeligheten, men at dragen symboliserer ulike former for ondskap som Gud og kristendommen kan være til hjelp mot. Andre mener at historien er noe som virkelig har hendt, men at den også kan brukes som et symbol på større sammenhenger.

En årsak til at mange ikke tror at den kan være sann, har med det å gjøre at drager blir sett på som fantasidyr, altså et dyr som ikke finnes og heller aldri har fantes.

Et moment i denne sammenheng er at det er mange historier om mennesker som har sett og drept drager opp gjennom historien, og noen forskere mener at det fremdeles finnes noen drager igjen i dag, men at de i vår tid går under navnet dinosaurus. Begrepet 'dinosaurus' ble først tatt i bruk i 1848 og betyr "fryktinngytende øgle".

Blant annet kan det nevnes at det i Kina i tidligere tider var et yrke som het 'dragetemmer', og i 1963 observerte det amerikanske misjonærekteparet Mary og Cal R. Bombay en levende dinosaurus i Rifftdalen i Kenya. Cal R. Bombay uttalte følgende om hendelsen på et TV-program:

-Det var en av de mest overraskende opplevelser jeg noen gang har hatt (...) Jeg trodde ikke at det jeg så var virkelig da jeg hadde lært på skolen at dinosaurusene døde ut for millioner av år siden.

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Sankt_Georg, lest 25.04.2013

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George, lest 25.04.2013

Artikler på www.himmelen.info under vignetten "Utviklingslæren og dinosauruser"