Om demokratiets ulykke

Om demokratiets ulykke

 

Dr. Ralph Henk Vaags skriver i forbindelse med behandlingen av Platons statslære:


”Demokratiets ulykke er at mennesker som mangler kompetanse settes til å styre (Vaags, 1996, s. 19).”


Kilde: Vaags, Ralph Henk. (1996). Repetisjonshefte til Ex. phil. Kort fremstilling av filosofihistorien og vitenskapshistorien. Bergen: Fagbokforlaget.