Litt om sokratisk metode

Litt om sokratisk metode

 

Dr. Ralph Henk Vaags skriver om Sokrates:

”Sokrates (ca. 470 – 399 f.Kr.) hevder at allmenngyldig kunnskap er mulig.

Via samtaler forsøkte Sokrates å lede andre mennesker til klarere erkjennelse.

Samtalene starter ved at Sokrates stiller seg uvitende (sokratisk ironi). Sokrates stiller så spørsmål som blottlegger svakhetene ved samtalepartnerens oppfatninger.

Det pedagogiske mål ved samtalene er å føre andre mennesker inn i en filosofisk analyse og konsekvenstrekking som resulterer i erkjennelse.

Sokrates mente at vi kan oppnå virkelig kunnskap ved å definere sentrale begreper (Vaags, 1996, s. 13).”

Kilde: Vaags, Ralph Henk. (1996). Repetisjonshefte til Ex. phil. Kort fremstilling av filosofihistorien og vitenskapshistorien. Bergen: Fagbokforlaget.