Sokrates om lykke og dugelighet

Sokrates om lykke og dugelighet

 

Dr. Ralph Henk Vaags skriver om den berømte greske filosofen:

"Sokrates hevder en form for dydsetikk, dvs. en etikk som bedømmer handlinger i kraft av hvilken grad de realiserer det gode liv. Det gode liv består i å duge som menneske. Sokrates søkte etter en måte ved hvilken mennesker med sikkerhet kunne nå fram til en slik dugelighet (areté).

Det gode liv består i å gjøre det rette, bare da kan mennesket leve i harmoni med seg selv. Hvordan skal vi kunne vite hva som er rett? Via definisjoner kan mennesker oppnå innsikt i hva som er godt, hva rettferdighet er osv. Det er en slik definitorisk innsikt som er målet med de samtalene Sokrates hadde.

Den som vet hva som er rett, vil også gjøre det. Kunnskap fører til rett handling, og rett handling fører til lykke.

Lykke er for Sokrates det å ha fred med seg selv; omtrent det samme som å være fornøyd. Det er dette som utgjør det gode liv. Det er denne tilstanden man når fram til når man duger (areté) som menneske (Vaags, 1996, s. 13-14).”

Kilde: Vaags, Ralph Henk. (1996). Repetisjonshefte til Ex. phil. Kort fremstilling av filosofihistorien og vitenskapshistorien. Bergen: Fagbokforlaget.

(I originalteksten står det "dygdsetikk" i stedet for ordet "dydsetikk" som er brukt her.)