Litt om dydsetikk

Litt om dydsetikk

 

Ifølge dydsetikken er dydene mer grunnleggende enn plikter og konsekvenser. Ifølge Platon og Aristoteles er dydene det som får noe til å duge på best mulig måte. Menneskets moralske dyder er de holdninger og ferdigheter som setter oss i stand til å leve våre liv på best mulig måte. Kjennetegnet på dydsetikk er at moralske dommer over karakteregenskaper er mer fundamentale enn moralske dommer over handlinger (Saugstad, 2006, s. 43).

 

Kilde:

Saugstad, Jens. (2006). Normativ etikk. I: Øyvind Rabbås (red.). Exphil II: Tekster i etikk. Oslo: Unipub.

http://no.wikipedia.org/wiki/Etikk, lest 08.06.2013