Epikureerne om målet med livet

Epikureerne om målet med livet

”For epikureerne var målet med livet å oppnå størst mulig grad av lykke, og for dem innebar det mest mulig nytelse. Men vekten ligger mer på en intellektuell, snarere enn kroppslig nytelse. Også her står dygdene sentralt. Epikureerne hevdet at det å leve et enkelt liv i måtehold og sindighet førte til større lykke enn et liv i luksus og selvhevdelse (Vaags, Hägg & Straum, 2007, s. 11).”

Epikurismen døde ut mot slutten av Romerrikets tid, etter å ha blitt undertrykt og angrepet av kristne. På 1700-tallet fikk epikurismen sin gjenfødelse ved atomisten Pierre Gassendi, som da tilpasset den til den kristne lære.


Kilder:
Vaags, Ralph Henk, Hägg, Henny Fiskaa & Straum, Olav-Kansgar. (2007). Filosofiens historie. Bergen: Fagbokforlaget.
http://no.wikipedia.org/wiki/Epikurisme, lest 13.06.2013