Boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett (forord, innledning og intervju)


Jeg vandret i himmelen med Jesus


av Percy Collett (08.05.1902 - 25.11.1998)


Forord

Denne boka er blitt til ved at en mann oversatte 12 stk. talekassetter av Percy Collett etter hans tilbakekomst fra himmelen. Percy Collett fortalte fra sitt opphold i himmelen i møter og radioprogrammer som ble tatt opp på kassetter. Boka er blitt til stor glede for mange mennesker. Da innholdet i boka er taler, er ikke alt av stilmessig høy kvalitet. Videre kan det legges til at Percy Collett var overbevist om at han ikke skulle dø, men bli tatt rett opp til himmelen i likhet med Enok og Elias. Han døde i 1998. Videre var han sikker på at bortrykkelsen ville finne sted før år 2000. Det faktum at Percy Collett tok feil på disse punktene, bør ikke få leseren til å miste fokus på det totale vitnesbyrdet til Percy Collett, en mann som vinner større og større respekt i vår tid.

 

Mary Stewart Relfe gir en orientering og intervjuer Percy Collett

Mens kristendommen har mange fortellinger om glimt av den "andre" dimensjonen av de som har hatt en "ut av legemet" opplevelse, så er dr. Colletts opplevelse ulik disse. Hans opplevelser er ikke noe glimt. Han ble rykket opp til den tredje himmel slik som Paulus ble det. Forskjellen er at Paulus ikke fikk lov til å fortelle om det han så og hørte, mens dr. Collett, nesten 2000 år senere, ble kommandert til å gjøre det. Hans kunnskap om hvert emne ser ut til å være endeløs, og absolutt halvparten av hva jeg alt har hørt, kan ikke bli fortalt.

"Opprykkelsen kommer ikke fra øst eller vest.." men fra Herren. Det er helt klart. Gud valgte å forfremme dr. Collett fra å forkynne evangeliet i indianske dialekter til noen få stammefolk, til å bringe det videre til hele menneskeheten. I sannhet så er hele verden blitt hans virkefelt, og hans navn er blitt viden kjent blant kristne. Vi tror at du vil finne dette intervjuet svært utfordrende og inspirerende.


Percy Collett

Dr. Collett, en lege, virket nesten 50 år med å møte de fysiske og åndelige behov til folk i området rundt Amazonas-floden i Sør-Amerika. Hans arbeide blant de indianske hodejegere og fattige elvefolk er dokumentert med modige handlinger og selvoppofrelse som kan sammenlignes med tvilling-englene av Calcutta, søster Teresa og dr. Mark Buntain Etter å ha tilbrakt sitt liv med å lære hedningene og lege de syke "uten å kreve en tiøring for en resept", begynte han å be for noen år siden: "Herre, hvis jeg har funnet nåde i dine øyne, vis meg din herlighet." I 1982, da en liten gruppe, inkludert dr. Collett og en ung lege, var i en periode med bønn og faste, kom en Herrens engel og tok hans sjelelegeme til himmelen. I fem og et halvt døgn talte han med Gud Fader, Sønnen, Den Hellige Ånd, Elias, Elisa, Abraham, Moses, Paulus og andre. Han fikk se de helliges boliger, og de bygninger som nå er under oppførelse. Han ble brakt til sin egen bolig 1120 km opp fra byens grunnflate. Han så boligene til store sjelevinnere som Kathryn Kuhlman, Aimee McPherson og Smith Wigglesworth og talte med dem. Han så størrelsen og funksjonene av de musikalske instrumentene som ble vist ham. Himmelens store dimensjoner ble åpenbart mens han reiste, og han fikk oppgitt målet av himmelens omkrets slik det er fastsatt. Han gikk gjennom hvert trinn av himmelen og så dens forskjellige avdelinger og aktiviteter.

Jesus talte med ham om ting som snart til skje på jorden
- Krigen i Esekiel 38. kapittel, opprykkeelsen og Harmageddon.
Han ble sent tilbake til jorden med befaling om å forlate misjonsmarken og fortelle om det han hadde sett og hørt.

Han ble invitert til å holde møter i Montgomery.
Avisen skrev om møtene og hva som ble sagt i hele to uker.
Her er et utdrag av hva avisen Montgomery Advertiser-Journal skrev fra møtene. 1. september 1984:
"Collett sa at han falt i koma under en bønn og fasteperiode i 1982, og han begynte da den 6 timers lange reisen til himmelen ledsaget av en Herrens engel med et flammende sverd." "Jeg tilbrakte 5 ½ døgn vandrende på gater av gull" sa Collett. "Jeg stod i de samme fotspor på den herlige gate hvor Paulus stod da han var i den tredje himmel." Collett sa at himmelens dimensjoner ble åpenbart for ham.
"Det er et stort sted," sa han.

"Himmelen er 3 218 000 km i omkrets," sa han.
"Den er stor nok til å romme alle de troende fra jorden og fra andre planeter også .
Til tross for himmelens kolossale størrelse, så domineres den likevel av Guds trone.
Det er 3218 km fra grunnen av tronen til toppen av Gud Fader når han sitter på tronen.
Jeg stod på toppen av den kubiske byen i en høyde av 2413,5 km og så meg rundt, og jeg så fremdeles opp til Gud.
Han var 804,5 km over toppen av byen.

Samme hvilken vei du ser, ser du Guds trone.
Du kan ikke få ditt ansikt vendt fra Gud i himmelen", sa han.
Collett sa at der var tusenvis av engler i himmelen.
Noen av dem er opptatt i forskjellige avdelinger, også medregnet en sy-avdeling, hvor de lager klær til den stadig voksende befolkning. Collett nevnte også at de i himmelen blir ikke titler og familienavn brukt. "De kalte meg for Percy", sa han. "Navnet som betyr noe er det navnet du blir gitt. Johannes kalte meg Percy, og jeg kalte ham Johannes." Collett sa at til og med Jesus sa : "Bare kall meg Jesus."


Intervjuet


Dr. Relfe: Dr. Collett, jeg har tilbrakt noen timer med deg og din sekretær i ettermiddag og fått mer innsikt i ditt livsverk. Du har holdt ut i prøvelser som en god soldat.
Collett: Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har blitt forgiftet eller at piler eller spyd har blitt kastet mot meg. Min venstre arm er blitt truffet av en av dem. Pilen dro jeg ut her (Han viser frem et stort arr). Jeg har blitt angrepet av leoparder, pytonslanger og andre ville dyr. Den største faren var hodejegerne. De kastet meg i Amazonas-floden flere ganger og tvang meg til å drikke gift en gang. Men Gud har på en mirakuløs måte bevart meg.

Relfe: For dere som ikke var her sist kveld, la meg fortelle om din reise til himmelen, og du må bare avbryte meg om det er noe du vil rette eller tilføye til det jeg sier: Mens du var i bønn, kom en Herrens engel og brakte ditt sjelelegeme og din egen skytsengel til himmelen. Du sa at din skytsengel ikke hadde vært i himmelen side han hadde fått i oppdrag å beskytte deg for 82 år siden. Du beskrev den 6 timer lange turen til himmelen. Dere reiste forbi planetene. Dere passerte månen, solen og reiste forbi stjernene. Dere kom til et sted med stort tordenvær, lyn og torden. Engelen sa at dere kom til å gå rett gjennom det, og at det ikke ville skade dere. Da beskrev du en arena omgitt av stort mørke som dere dro gjennom, og til slutt kom dere til den himmelske planet. Dens ytre utseende lignet på jorden. Dere kom til et sett med porter som du antok å være minst 3,2 km brede og som åpnet seg for dere mye likt moderne supermarkedsdører. Dere kom inn i noe som så ut som en forgård. Dere hadde ikke kommet til de virkelige portene som førte inn i selve himmelen.
Collett: Ja

Relfe: Disse indre porter av skjønnhet åpnet seg og du så Guds trone.
I hvilken retning du enn måtte se, så fikk du øye på Guds trone.
Collett: Det betyr ikke noe hvilken vei du ser, du kan ikke få Guds trone, himmelens midtpunkt ut av sikte.

Relfe: Du beskrev tronen som 3200 km.
Collett: Tronen er 3200 km fra bunnen til toppen

Relfe: Du beskrev byen som firkantet som bibelen gjør:12000 stadier, 2400km…..
Collett: 2400 kubikk km. 2400 km samme hvilken vei du ser på den.

Relfe: Du beskrev forskjellige andre avdelinger.
For eksempel talte du om Medlidenhets-avdelingen, stedet hvor sjelene til aborterte barn går, og også noen veldig tilbakestående babyer. Og det er her disse små sjelene blir undervist før de er klare til å gå fram for Guds trone. Du beskrev opptaksrommet som et stort sted hvor alle overflødige ord som er talt av kristne blir gjemt til de kristne har gjort opp for dem eller er blitt dømt for dem, og deretter vil de bli tømt i glemselens hav. Du beskrev kledningsrommet, der hvor englene er opptatt med å lage våre kjortler. Du sa at selv i sjelelegemer bruker man å ha på klær i himmelen. Du nevnte at de kristnes boliger ikke er i den kubiske byen, men blir bygget rundt Guds trone, og at den firkantede byen er den som skal komme ut av himmelen fra Gud. Og så vil Gud flytte den tilbake til sitt sted etter en tid. De himmelske boligene var i størrelse med hvor mange sjeler man hadde vunnet. Jo flere sjeler man hadde vunnet, desto større var boligen. Du nevnte at du hadde snakket med store sjelevinnere, og at du også så deres boliger. Du refererte til en heis som du kalte Den Hellige Ånd heisen, og at du kom på den og ble brakt 1120 km opp fra grunnen. Hvor lang tid tok det deg å tilbakelegge denne strekningen?
Collett: Jeg stod på gullgulvet i himmelen da Jesus spurte om jeg ville se boligen min. Vi begynte å gå opp. Det var ikke plutselig, men det virket som noen sekunder å reise de 1120 km opp til min bolig. Vi passerte dørene til mange boliger. Det er virkelig boliger eller palasser dekket med diamanter og alle andre slags verdifulle stein. Min bolig har syv rom. Vi kom inn gjennom en veranda hvor jeg kan studere himmelen. Himmelen er så gigantisk at det vil ta millioner av år å kjenne hver del av den. Vi vil studere der om Gud og hans skaperverk. For eksempel så tok Jesus meg med til himmelens vindu, hvor Han og Hans Far kom ut. Det er et tomt intet. Gud, Skaperen, kom fra evigheten for å bygge denne nye himmel som ingen demonkraft noensinne kan komme inn i.

Relfe: Hvilken rolle har Jesus nå?
Collett: Han har hovedansvaret for byggingen av boliger, slik som han sa i Johannes 14: "Jeg går for å berede et sted for dere."

Relfe: Er det uferdige boliger i himmelen?

Collett: Ja, mange. Noe som var svært interessant var at når Gud ville ha flere diamanter til sine boliger, så bare skaper han dem. Jeg så tonnevis av diamanter, safirstein, onyx ….

Relfe: Hvordan vil du forklare at blomster vokser rett ut av gullstøv. Collett: Der er ingen jord, men der er liv. De vokser rett ut av gull. Blomster visner aldri. Stengelen faller ikke, de er i kontinuerlig blomstring. Og duften i himmelen er duften av blomster. Duften i himmelen er så søt. Hvor man enn ser, så ser man blomster.

Relfe: Er alle veier, samt bygninger laget av gull?
Collett: Alt er av gull

Relfe: Er det hovedveier i himmelen?
Collett: Der er transport tilrettelagt for Guds vogner over hele himmelen.

Relfe: Salmisten sa at der var 20 000 vogner. Hvor mange så du? Collett: Tusener på tusener.

Relfe: Du sa at du ble tatt med av en vogn rundt himmelens omkrets. I jordetid - hvor lang tid tok det å reise de 3 200 000 km?

Collett: Der er ingen dag etterfulgt av natt til å måle tid med. Men det virket som et minutt eller to. Jeg så en hel del med ting i løpet av denne perioden. Mens jeg reiste, så jeg mange sjeler blir instruert av erkeengler for at disse kunne gå foran Guds trone for å tilbe Gud Fader.

Relfe: Paulus sier i 1. Kor. 15 : 44 at det er naturlig eller fysisk legeme, og at der er et åndelig legeme. I vers 49 skriver han: at som vi har båret det jordiskes billede, så skal vi også bære det himmelske. Altså må det være to typer av himmelske legemer: det ufullkomne sjelelegemet og det fullkomne legemet.

Collett: La meg få sagt her at det var en lege i Commerceville, Oklahoma, som hadde en hustru som dro for å være med Herren for flere år siden. Han spurte meg om jeg så hans kone. Jeg så mange som hadde reist føre. Jeg så mange mødre. De hadde gått foran Guds trone og ba for sine barn. Der pågikk bønn kontinuerlig i himmelen, unntatt på sabbaten. Da er det ingen bønn, bare tilbedelse av Herren. Himmelen er et sted med tilbedelse.

Relfe: Vil bønner fortsette i himmelen til menigheten er rykket opp for å være med Herren?

Collett: Absolutt! Disse bønner kommer ut i en form som ser ut som en røkelse; ikke bare som en tåke. De går opp for Guds trone etterhver som noen ber. Du kan se at de kommer ut av deres munn mens de ber

Relfe: Det er klart at bønnene blir lagret i en slags beholder, som Johannes refererer til som "gullskåler fulle av røkelse som er de helliges bønner." Og at på et tidspunkt etter åpningen av det syvende segl, ville disse bli ofret med mye røkelse på gullalteret, og røken av røkelsen med de helliges bønner vil gå opp foran Gud ut av en engels hånd i følge Åpenb. 5 :8.

Collett: Bare en tiendedel av alt jeg har sett, kan bli fortalt.

Relfe: Vil du kort forklare forskjellen på et sjelelegeme i himmelen som venter på oppstandelsen og på Elias' legeme som ikke venter på den? Collett: Forskjellen er denne: Mennesket på jorden er laget av tre virkeligheter: Ånd, sjel og legeme. Når Gud åndet i Adams nesebor, ble han til en levende sjel. I hver og en av oss er der en person, ikke en jordisk en, men en himmelsk, eller om en som vi kan kalle sjeleperson. Din sjel ser akkurat ut som deg. Den medisinske verden forteller i dag at om noen mennesker blir borte under en operasjon, så hører de stemmer. Og ganske nylig var det ved Georgtown University, Saint Thomas Hospital i London, et bestemt tilfelle. Det er også andre inkludert. Et i Munich, Tyskland, hvor de virkelig har sett hva de tror er ånden med det samme utseende som den som har dødd. Ved flere tilfeller når folk har dødd og blitt gjenopplivet av leger, så er det første de sier: "Hvorfor brakte du meg tilbake? Jeg var på vei til himmelen." Dette var deres sjelelegemer. Deres fysiske legeme lå fremdeles på bordet. Nå gikk ikke mitt fysiske legeme til himmelen, bare mitt åndelige. Mitt fysiske legeme lå utstrakt på gulvet i disse seks dagene i en komalignende tilværelse. Den visste ingenting. Mitt sjelelegeme så på den når jeg dro ut og når jeg kom tilbake. Det så ikke så mye verd ut. Disse fysiske kroppene har steget nylig til 16USD i verdi tror jeg. Elias' fysiske legeme gikk i himmelen sammen med hans sjel og ånd. Han er der fullkommen. Besvarer det ditt spørsmål?

Relfe: Vær så snill og forklar oss hvordan Elias' legeme så ut. Var det for eksempel gjennomsiktig slik som andre sjelelegemer er?

Collett: Ja, absolutt. Du bare vet at kroppen er fullstendig, og at den ikke venter på oppstandelsen.

Relfe: Du så Gud Fader?
Collett: Ja, der gjorde jeg

Relfe: Du gikk opp til tronen og så hans venstre hånd. Den var dekket med fjær, og du sa at da du satte deg ned, så falt fjærene rundt deg, og Gud sa: "Vel gjort min gode og trofaste tjener."

Collett: Gud sa : "Vel gjort min tjener."

Relfe: Var det du som begynte å tale til Gud, eller var det han som talte dette til deg? Så du Guds ansikt?

Collett: Nei, jeg snakket med Gud, og han snakket med meg. Jeg så ikke hans ansikt. Det hadde en tåke over seg i alle slags farger og nyanser. Når jeg snakket med Ham, stod jeg ikke under Hans venstre hånd, men jeg var blitt ført opp foran tronen av Jesus. Jeg spurte Ham så om følgende: "Er der tre bestemte personer i treenigheten i himmelen?" Han svarte: "Ja, det er tre av oss."

Relfe: Du sa at du så Den Hellige Ånd i form av Livets elv som kom ut av Guds trone. Du sa at du så ham i en "persons" skikkelse (i mangel av en bedre beskrivelse). Snakket du med Den Hellige Ånd?

Collett: Jeg snakket med Den Hellige Ånd. Han fortalte meg at han er opptatt med å fylle den menneskelige rase med hans Hellige Ånd.

Relfe: Er det dyr i himmelen?
Collett: Det er all slags dyr i himmelen. Hunder, katter, hester. Alt som han skapte på jorden er i himmelen på dyrenes måte, bare at disse er fullkomne. For eksempel på gjør ikke hundene.

Relfe: Der er ikke tannråte i himmelen?
Collett: Nei, du kan gå til festhuset og spise alt du vil, og tennene råtner ikke.

Relfe: Etter å ha tilbrakt 20 timer til å lytte til dine kassetter, begynte jeg å lure på hvordan en mann som har vært 5 ½ døgn i himmelen kan komme tilbake med en slik dyp forståelse? Peters ord kom da til meg: En dag i Herrens øyne er som tusen år. Da forstod jeg at, hvis ett døgn kunne bli tilbrakt hos Herren, så ville man få kunnskap som det ville ta tusen år å få på jorden.

Collett: Å ja, den menneskelige hjerne kan ikke fatte tid, det er et av underne i himmelen. Det er slik at det ikke er tid i himmelen. Det er ikke noen slags rytme. Her nede går det en-to, en-to, en-to, men musikken der er uten rytme, bare ren tilbedelse av Herren.

Relfe: Du sa at lengden på trompetene er omtrent 4 ½ meter lange. Men trompetene er et eget instrument.

Collett: Trompetene brukes til å kalle inn menighetene.

Relfe: Du sa at når Guds trompet lyder, vil alle trompeter tre utenfor himmelen og blåse i seks timer.

Collett: Ja, de døde i Kristus skal våkne først, og så skal vi som er i live og igjen, bli rykket opp til Herren.

Relfe: Trompetene er altså ikke en del av den himmelske musikk? Collett: Nei, det er de ikke. Trompetene blåser for å bringe oppmerksomhet i himmelen. Hver dag, for eksempel, stopper all aktivitet for at jordens nyheter skal bli kunngjort. Folk i himmelen vet hva som pågår på jorden så langt det gjelder kampen mellom Gud og Satan. Når sjeler er blitt vunnet for Kristus, så blir dette gjort kjent. Trompeten blåser ved denne nyhet, og bjeller ringer over Guds trone. Det er en mirakuløs realitet.

Relfe: Var det noen senger i din bolig?
Collett: Ingen senger. Man sover aldri. Du kan gjøre all slags aktivitet. Du kan sitte ned, med når du setter deg, setter du deg på ingenting. Og allikevel har du fullkommen hvile og fred, selv om det ikke er noe under deg.

Relfe: Så når dere satt på "Den Hellige Ånd" - heisen
Collett: Vi stod, vi satt ikke.

Relfe: Når du stod ved byens grunnflate og så opp til Guds trone, satt Gud hele veien opp de 3200km eller satt han på toppen?

Collett: Han satt nære toppen, men i form var han veldig stor.

Relfe: Beskriv hans form i forhold til Jesus.
Collett: Han er veldig stor. Mye større enn Jesus. Jesus satt ved hans høyre side. Han snakket sammen med sin far. Jeg snakket med Jesus. Det var en samtale fylt med realitet. Ingen spesiell protokoll.

Relfe: Hvor høyt var det til taket i din bolig?
Collett: Minst 3 til 3 ½ meter høyt. Man kunne ikke nå det.

Relfe: Har du noen tall på etasjer i huset med boligene?
Collett: Nei.

Relfe: Setter boligenes gjennomsiktighet en i stand til å se gjennom veggene like til Guds trone?

Collett: Du kan se Guds trone fra hvilken som helst del av himmelen.
Du kan ikke få ditt ansikt bort fra Gud fader. Du kan se hit, og du ser tronen. Du kan se dit, og du ser tronen. Du kan ikke si: Snu ryggen din til Gud i himmelen.

Relfe: Er Gud mobil? Flytter han seg fra tronen?
Collett: Han kan. Han kom ut av evigheten og sitter på tronen. Hans føtter er umåtelige i størrelse. Han skal åpne sluseportene med sin fot. Hans fot kan strekke seg fram. Når jeg lå avmektig foran Gud Fader, tok han sin fot og rørte ved meg. Bare hans fot, det var nok. Han rørte meg ikke med sine hender. Jorden er hans fotskammel. Han kan nå jorden med sine føtter. Det er vanskelig å tenke seg dette.

Relfe: Vel, bibelen sier at Herrens øyne farer over den vide jord for kraftig å støtte den hvis hjerte er delt med Ham.

Collett: Ja, det ble forklart meg. Guds øyne kan se alt. Han kan se alt fra evighet.

Relfe: Du kunne ikke se hans ansikt?
Collett: Jeg fikk ikke lov til det. Hans ansikt vil være dekket til etter dommen.

Relfe: Men du så Jesu ansikt.
Collett: Å ja. Gud Faders ansikt er dekket som om det var av en ånd. Gud er Ånd. Shekina, herligheten er over Hans ansikt nå.

Relfe: Han var som en flamme på Sinai, og som en sky i Salomos tempel. Er der ikke lyn og torden omkring Guds trone?

Collett: Nei, det er langt vekk fra Guds trone. Det er ingen forstyrrelser i himmelen.

Relfe: Og du sa at du fremdeles pustet i himmelen?
Collett: Ja, du ånder inn den evige ånde av Gud. Gud er liv. Gud åndet liv i mennesket.

Relfe: Gud er en Gud for de levende, sier bibelen. Det er klart at hellige som Abraham var i Paradiset inntil Jesus kom. Er det gamle testamentets hellige i himmelen nå?

Collett: Ja, Abraham har ansvar for å undervise og å underholde alle tiggerne i himmelen.

Relfe: Kan du klargjøre to uttalelser av Paulus. Han sier at det å være borte fra legemet er å være sammen med Herren. Han skriver også at en gang var han i strid med seg selv. Han hadde lyst til å forlate jorden og være sammen med Kristus som er mye bedre ….Sa Paulus at det var mye bedre å være med Kristus selv i det ufullstendige sjelelegemet?

Collett: Paulus refererer til sjelelegemet som er hos Herren med en gang etter døden. Han sier at det er mye bedre.

Relfe: Var det mange mennesker der som sammen med sine legemer allerede hadde blitt forenet med sine sjelelegemer som Elias?

Collett: Jeg så omkring 150, døperen Johannes og flere andre. Det var en norsk misjonær fra jungelen der. Der var også en engelsk lord som hadde vært en meget gudfryktig mann. Han hadde forsvunnet. Det er noen mennesker som forsvinner fra jorden på en mystisk måte. Disse har gått som Enok og Elias har gått.

Relfe: Du sa at du ikke kommer til å dø.
Collett: Jesus fortalte meg at mine ben aldri ville se forråtnelse, at jeg ville fare herfra som Elias gjorde. Jeg er klar for å reise i dette øyeblikk. Verden betyr ingenting for meg.

Relfe: Jeg håper at du vil være her under kveldsmøtet i hvert fall. Du sa at når Guds basun lyder, så vil det være mange vogner til å frakte Guds folk for å møte Herren i skyen.

Collett: Ja. La meg fortelle en interessant opplevelse. Da jeg reiste tilbake til jorden, så jeg to jenter. En brunhodet og en med rødt hår. Vi stoppet for å snakke med dem, deres sjelelegemer. Vi spurte om hva som hadde skjedd med dem. De svarte at de var blitt drept i en bilulykke på Californias motorvei. Deres fysiske legemer var i et begravelsessted. De sa at deres mor gråt over dem. De ba meg være så snill å fortelle henne dette. Omtrent ett år senere, da jeg kom til deres hjemsted, hvor denne moren bodde, ga jeg mitt vitnesbyrd. En mor hopper opp i salen og roper: "Det er en beskrivelse av mine to døtre!" Jeg sa at hun ikke skulle være lei seg, og at hennes døtre er på en underfull plass. Hun sa at hun aldri mer skulle gråte igjen. Hvis du har kjære som er døde, hvis de var troende og fylt med Guds ånd - ikke gråt eller vær lei deg. De har det bedre enn vi har det her.

På dette tidspunkt ble det åpnet for spørsmål fra salen.
En spurte : Jeg er en cowboy. Er det rodeo i himmelen?

Collett: Det er hester i himmelen, pene hester. Alle disse lovpriser Gud. Det er ingen dumheter i himmelen. Jeg sier ikke at rodeo er dumt, men det er ingen Will Rogers stil der. Will Rogers er, som vi alle vet, en filosof. Det er ikke noe slikt i himmelen. Alt i himmelen er satt i gang for å bringe tilbedelse til Faderen. Ingen unødvendige ord i himmelen i det hele tatt. Vakre hester finnes der, ja. Det er et slaktet lam i himmelen. Det er det mest underbare syn du kan tenke deg, med et gapende sår i siden. Det representerer Jesus da han gikk på korset for å ære Faderen.

Relfe: Jeg så en kvinne på CBN's Club, som fortalte om "en ut av legemet opplevelse" etter en ulykke. Hun var antagelig død. Hun fortalte at hun med en gang ble fraktet til himmelen hvor hun så Jesus. Han tok henne til et stort, pent kjøkken hvor hennes svigermor satt. Hun fortalte at hennes svigermor hadde en gave av gjestfrihet, og hadde gledet seg over å lage mat til gjester. Hennes svigermor hadde dødd to år før denne hendelsen. I alle mine 20 timer med lytting til dine kassetter, hørte jeg deg aldri nevne et kjøkken. Du snakket om store sy-avdelinger i himmelen. Lager man mat der også?

Collett: Husk at himmelen er et gigantisk sted og er nøyaktig 3 200 000 km i omkrets. Det tilsvarer omtrent 80 ganger jordens omkrets. Hvis man var der i en million år, så ville man fremdeles ikke vite alt om den. Det er et område i ytterkanten av denne himmelske planet hvor det vokser trær, og det ligner mye på jorden. Noen må kanskje ha lyst til å være på dette området, fordi man kan gå ut og inn av denne himmelske Staden. Alle kan tilbe Gud enten de er innenfor eller utenfor Staden. Det er så mye å fortelle om himmelen, men det er ikke mulig å fortelle alt sammen. Det er forskjellige grader og rang i himmelen. De kan delta i musikken. Tenk på den hundrevis på hundrevis av orgler og gitarer, ja, all slags musikk finnes i himmelen. Til og med sterk lydende cymbaler. Disse lager en høy lyd. De lager en vakker lyd til Herren, som liker å bli prist, fordi han er Skaperen. Men jeg så ikke noe kjøkken.

Relfe : Tidligere i dag snakket vi om slutten på denne tidsalder. Jeg vil ikke be deg gjenta dette, og jeg vet at du ikke vil kløve teologiske hår, men det er de i denne salen i kveld som nødet meg til å spørre deg om noen få ting. Du sa at Jesus fortalte deg at han kommer rett etter den store krigen i Esekiel 38, når styrkene fra nord kommer over Israel. Jeg var mest interessert i beskrivelsen av denne krigen som kommer til å bli utkjempet uten moderne våpen, men mann mot mann med sverd og spyd som du sier i ditt album av 12 kassetter. I årevis har jeg undervist og skrevet langs de linjer og spekulert på om det kanskje ikke er nok olje på den tiden og at all transport må foregå på hest. I min egen oversikt har jeg plassert krigen i løpet av de siste 7 årene da Israel er i fred. (Esekiel 38 : 11-14). Nå er spørsmålet om bortrykkelsen. Du fortalte meg denne ettermiddag at Jesus fortalte deg at tingene ville skje fort heretter. Og du sa at du trodde vi ikke ville se år 2000. Du sa at menigheten vil bli tatt ut av forfølgelse og at forfølgelsen hadde allerede begynt. Hva vil du si offentlig om bortrykkelsen?

Collett: Riktig. Menigheten vil ikke være her og bli drept på jorden. Eller med andre ord - for de som vil bli drept på denne tiden vil det ikke bety noe for allikevel. De vil bli levende igjen med en gang ved bortrykkelsen.

Relfe: Er du enig med Paulus at etter å ha bli rykket opp og ha fått et glimt av hva som venter, vil du heller være med Herren enn å være her?

Collett: Å, ingen tvil. Det er ikke noe her på jorden som interesserer meg. Bygningene her ser så foreldet ut. Fryktelig hva mennesker har laget sammenlignet med det jeg har sett på gullgatene. Jeg var i Taj Mahal i India. Da jeg var i Russland, så jeg de gamle bygningene til tsarene som skal sies å være fin arkitektur. Jeg har nettopp kommet fra Pakistan og Rom hvor jeg så hva verden ser på som pen konstruksjon. Det er elendig.

Relfe: Med andre ord, hva Jesus har gått for å forberede for oss, vil få det som denne verden kan by på, til å se dårligere ut.

Collett: Menighetene vil bli tatt ut av vanskelighetene. Det vil være ild som brenner på jorden, men de troende vil gå rett gjennom flammene uten å bli brent. Det vil være en eksplosjon av Guds kraft for å beskytte Guds folk.

Relfe: Du sa at det ikke vil være lenge igjen før..
Collett: Riktig. De to dagene siden Kristus var på jorden, er snart til ende (2000 år) Hos. 6,3. Vi vil aldri gå inn i det neste århundre, aldri. Relfe: Du ser slutten på dette århundret som begynnelsen til tusenårsriket?

Collett: Ja.
Relfe: Med andre ord, snart, ja, meget snart skal vi se Kongen.

Collett: Absolutt.


Percy Collets bakgrunn


Percy Collett er født i England. Hans far var medlem av den Episkopale kirke, mens hans mor var baptist. I hjemmet hvor han vokste opp, rådet en god ånd. Da Percy var bare 5 år gammel, døde hans mor. Da hun døde, kom en due flyvende inn i rommet hans, og den fløy tre ganger rundt i rommet. Duen representerer Den Hellige Ånd. På morens dødsleie var Den Hellige Ånd mektig til stede. Hans bestefar var predikant, og han ble døpt i Den Hellige Ånd i 1910. I 1914, mens Percy var på sin bestefars bondegård, fikk Percy for første gang se en engel. Han var med og kjørte et lass korn med en hest. Hesten stoppet plutselig opp og begynte å skrape med sine hover i bakken. Da så han Percy at det stod en engel rett foran hesten. Engelen ønsket da å tale med Percy Collet. Engelen sa til Percy at han skulle gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. I 1921 ble han døpt i Den Hellige Ånd. Under dåpen fikk han se en ildkule som kom ned fra himmelen og satte seg på hans hode. Han begynte straks å tale med andre tunger. Etter denne opplevelsen følte han en ubeskrivelig lykke, og himmelen åpnet seg liksom over ham. Han følte det slik at Gud hadde reververt en stol for ham der oppe. I mange år var han da misjonær blant indianerne i Amazonas-området. I dette området var også en misjonær blitt drept, og mens han var i himmelen, fikk han se disse som var blitt slått i hjel, og de befant seg under Guds trone hvor de ropte ut: "Hvor lenge, hvor lenge, Gud, til du tar hevn over våre fiender."


Under i jungelen


Han fikk mange opplevelser på Guds storhet og mirakler i jungelen. En gang kom det mange indianere på besøk der hvor han var for å tilbe og prise Herren. Da de hadde svært lite mat der til alle menneskene som var samlet, kom det en indianer til ham og sa at de jo kunne be til Herren og be ham skaffe dem mat slik han gjorde i ørkenen da han mettet mange tusen. Så gjorde de det, og Herren sendte en sterk vind som kom ned rett over den innsjøen de var ved. Vinden var så sterk at den kastet vannet innover land, og etterpå kunne de bare gå rundt å plukke opp fisk som var blåst opp på land. Etter måltidet, fikk de se at himmelen åpnet seg for dem, og de fikk se et lys som gikk like inn i himmelen. De hørte da engler som sang. Et annet under som han opplevde der, var at han som så å si hadde mistet alt håret på sitt hode, fikk et helt nytt og fyldig hår. Indianerne priste og lovet Gud da de så dette som skjedde med ham. Mange forunderlige opplevelser fikk han erfare gjennom disse årene som han var i jungelen ved Amazonas-floden. En gang ble han truffet av giftpiler, og ble av ville indianere tvunget til å drikke dødelig gift. Men han fikk ingen men av disse ting. En gang da han og flere andre skulle krysse Amazonas-floden, begynte båten å ta inn vann slik at den sank. Alle måtte da begynne å svømme mot land. De oppdaget da noen store fisker som beskyttet Percy og de andre mens de svømte mot land. Herren bevarte også Percy mot ville dyr og slanger flere ganger. Han fikk gang på gang se Guds underbare makt åpenbart.

Himmellengsel
I syv år ba han spesielt om å få se himmelen, og han fikk bønnesvar mens han oppholdt seg i Amazonas. En gang åpenbarte en gruppe engler seg for ham. Han hadde også drømmer om himmelen. Etter hvert ba han mer og mer intenst om å få se himmelen. Han ba nesten dag og natt om det. Så en dag kom en engel på besøk. Han sa til Percy at han snart skulle få komme til himmelen. På det samme stedet som han hadde fått tilbake sitt hår, var det at han til sist fikk oppleve bortrykkelsen til himmelen. Englene fortalte ham at han skulle få denne turen til himmelen sammen med en Herrens engel og sin egen skytsengel. I flere dager etter denne opplevelsen med englene, gikk Percy og så opp mot himmelen og ventet på at dagen skulle komme. Englene hadde fortalt ham at han i himmelen skulle få undervisning av Jesus som han skulle bringe tilbake til menneskene som bodde på jorden. Flere andre kristne var samlet til bønn der i flere dager. Da de holdt på å slutte dette bønnesamværet, og mens de lå og så opp mot himmelen, kom Guds herlighet over dem og de talte i tunger. Han fortalte at mens han lå slik, kunne han bare tenke på himmelen. Det var så underbart. Legemet begynte da å løfte seg fra jorden, og han følte seg som en flytende ånd, som om han ville flyte på vannet (Collett, 1991, s. 3-25)."

Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.

(Forordet i denne teksten inneholder litt mer informasjon enn det som står i originalforordet fra Esca Forlag.)