Kapittel 5 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 5

 

Guds kjærlighet

Jeg skal nå si litt om Guds kjærlighet. Jeg reiste til planeten Himmelen. Den er 3 200 000 km i omkrets. På denne planeten er det at Gud er. Gud er kjærlighet. Jeg ble undervist av Jesus hva kjærlighet er, og at jeg skulle bringe kjærlighet tilbake til jorden, den rene kjærlighet fra himmelen. Himmelen er et sted med orden, et sted med musikk, et sted med administrasjon. Det er også et sted med kjærlighet. Min bibel lærer at Gud er kjærlighet. Gud underviste meg gjennom Jesus Kristus at når jeg kom tilbake til jorden, skulle jeg handle under kjærlighetens kraft. Jeg fortalte dere at jeg satt på kjærlighets-setet med Jesus. Da Jesus så ut over Jerusalem en gang, sa han: "Jerusalem, Jerusalem, du som dreper profetene. Hvor lenge ville jeg ikke samle deg som en høne samler sine kyllinger. Men du ville ikke." Du ser at en høne er en illustrasjon av kjærligheten for kyllinger. Hvor meget mer er ikke Guds kjærlighet for oss jordiske vesener. Gud elsker oss. "For så høyt har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv." Vi tror at forbedere og hellige mennesker er av Gud. Og det er de hellige menneskene som vil være i stand til å bringe denne kjærlighet over jorden. Denne kjærligheten er virksom gjennom Hans barn på jorden. Du leser i 1. Tess. 5. Du kan begynne i vers 23: "Men Han selv, fredens Gud, hellige dere helt i gjennom, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme." Legg merke til at det sies legeme, sjel og ånd. Det er nøyaktig hva det jordiske legeme består av. "Han er trofast som kalte dere, han skal også gjøre det. Brødre be for oss. Hils alle brødrene med et hellig kyss." Dette siste var et utvalgt uttrykk på den tid dette ble skrevet i bibelen. Når han skrev dette til brødrene, så var også søstrene inkludert i denne hilsen, for i Kristi legeme er det verken mann eller kvinne. De hellige menn og de hellige apostler som levde på den tiden, disse menn som vandret gjennom Grekenland - de var så fulle av Guds kjærlighet. Vi vet at det er hellige menn i verden i dag, og dette budskapet er for de hellige Guds menn som lever i dag. Til de hellige menn og til forbederne og til de som virkelig er kalt til å leve et adskilt liv fra denne verden i dag - til virkelig gi opp alt i denne verden og bli forbedere og bringe dette kjærlighetens budskap ut til andre. Jeg sier dette til dere, hellige brødre, for Guds kjærlighet er med dere, og Paulus sier at Guds nåde er oss nok. Gud ville at jeg skulle bringe dette budskapet tilbake til jorden og å ha en stor porsjon av Guds kjærlighet. Når vi blir gjennomtrengt av denne kjærlighet, så er det som om Guds fjær kommer ned fra Guds trone. Guds fjær skal falle ned på Guds folk, og spesielt forbederne. Jesus sa at jeg skulle vandre i kjærlighet. Hva er så kjærlighet? Den jordiske kjærlighet ligger så nær hat. Et menneske kan elske i et øyeblikk, og i neste så kan det hate og til og med drepe. Det er ikke Guds kjærlighet. Det har å gjøre med det vi kaller begjær. En gutt og en jente kan bli forelsket gjennom legemets begjær, og det har med dette å få barn. Men Guds kjærlighet er helt annerledes. Den kommer inn åndelig. Å få sin ånd, sin sjel og sitt legeme gjennomtrengt av Guds kjærlighet, det er helt fantastisk.

Hellige kyss

For ca 40 år siden, var vi i Maryland og hadde gudstjeneste. Da kom Guds ånd ned med en mektig kjærlighet i vår midte slik som vi aldri tidligere hadde opplevd maken til. Det var den første gangen jeg deltok i å gi ut hellige kyss. Det var ikke noe vi kaller for slengkyss som du bare slenger fra deg, men du gjør det på en guddommelig fin måte. Et hellig kyss eller et kyss fra himmelen. Jeg lærte dette i himmelen. Min sjel kysset min mor, og min sjel kysset Jesu mor. Likeså Elias, Elisa og profetene. For jeg taler her om hellige menn og kvinner. I Jesus Kristus er det verken menn eller kvinner. Men skal du være en forbeder, så må du være hellig. Derfor er det ikke noe begjær i disse kyssene. Det er hellige kyss. Og her er det Guds kjærlighet som blir meddelt til hverandre. Da jeg satt under disse fjærene i himmelen, så ble jeg undervist i hvordan jeg skulle hilse brødrene. Vi hilser hverandre i ånden, ikke i kjødet. Det er ikke å løpe opp til hverandre og legge armene rundt hverandre og klemme til. Det er ikke det vi skal gjøre. Det er en forbindelse i ånden som gjør at vi kan handle slik. Vi ser hverandre inn i øynene og hilser hverandre med den guddommelige kjærligheten. Ikke at vi tar armene rundt hverandre og klemmer til. Det er ikke slik vi skal gjøre det. Det gjøres i ånden. Og den andre merker det i sin ånd at dette er Guds kjærlighet. Hils hverandre med et hellig kyss i Jesu Kristi navn. Og dette er Guds måte at brødrene skal hilse hverandre på. I 1. Tess 5,26 blir det fortalt oss at vi skal gjøre dette. Skal vi ikke adlyde skriftene? Tror du ikke at apostelen Paulus visste hva han talte om? Det var vidunderlig i himmelen. Jeg kan huske at jeg gikk opp til apostelen Paulus. Han var en Guds mann. Han vandret gjennom Grekenland og sto på Aeropagus og proklamerte Gud. Da jeg møtte Paulus, var det som jeg hadde kjent ham i millioner av år. Det var som om mine sjeleøyne så rett inn i Paulus sjeleøyne. Det var ikke slik at jeg sa til Paulus at han skulle kysse meg. Nei, det virker ikke slik. Men det var da øynene kom i kontakt med hverandre, så ble de dratt til hverandre. Guds kraft gikk gjennom oss, og Guds veldige ild gikk gjennom oss. Han sa: "Jeg kjenner deg og dine øyne er fulle av Guds ild."
Vi sa ikke til hverandre at vi skulle hilse hverandre med et hellig kyss, men helt automatisk kom vi nærmere og nærmere hverandre, og jeg kysset Paulus, og Paulus kysset meg i himmelen. Jeg ble fortalt at det var den rette måten å gjøre det på - å kysse med et hellig kyss. Ja, kjære venner. Det er det vi skal gjøre - kysse med et hellig kyss. Jeg kysset Jesus og jeg kysset erkeengelen, profetene, Smith Wigglesworth og Gipsy Smith kysset jeg også. Han sa til meg: "Gå ned på jorden og la Guds hellige menn kysse hverandre med et hellig kyss." Så la ikke dette bli ødelagt på noen som helst måte. Så ble jeg ført over til Gud, men jeg kysset ikke Gud på Hans lepper. Jeg kysset ham på hans føtter. Det er ikke å undres over at jeg ikke lenger er den samme etter at jeg kom tilbake til jorden. Det er ikke å undres over at jeg ikke lenger ønsker tennisracketene eller andre våpen. Jeg vil ikke ha disse tingene lenger. Nå i en alder av 81 år har jeg fått noe helt nytt. Jeg har fått et budskap fra himmelen å bringe til denne jorden. Men vanhellige og urene mennesker skulle ikke kysse hverandre. Det er bare for hellige menn og kvinner. Vanhellige eller urene mennesker må ikke kysse hverandre, for da kan det ende i noe galt. For det vil bare utvikle seg til legemlige følelser. Kyss fra himmelen er fullstendig i Ånden. Og du må være fullstendig i Ånden før du kysser en annen. Du må være fullstendig overgitt til den levende Gud. Jeg fikk lov til å kysse Jesus, og han kysset meg. Kan du tenke deg en slik fantastisk opplevelse? Å, hvor vidunderlig god og kjærlig Jesus er. Og Guds kjærlighet skal bli enda mer kraftig i denne siste tid. Gud Fader gjennom Jesus Kristus ga meg beskjed og kraft til å bringe dette budskapet til hellige menn og kvinner på denne jord.

 

Himmelsk sang og forbønnsgrupper

Vet du hva de sang i himmelen? Jo, de sang: Hellig, hellig, hellig, Gud allmektig. Dette sang de på et himmelsk språk. Ja, han er en hellig Gud og en kraftens Gud, De sang også himmelske kjærlighetssanger i himmelen. Å, hvor vidunderlig det er når brødre bor sammen i enhet og kjærlighet. Jeg har blitt invitert til å komme til hundre menn og kvinner som lever i hellighet og som virkelig er i forbønntjenesten og eier denne Guds kjærlighet. Denne Guds kjærlighet skal bli brakt ut over hele denne jord. Likeså denne forbønnstjenesten. Den skal Jesus ha ut til nasjonene. Dette må finne sted før den veldige eksplosjonen eller vekkelsen finner sted. Jeg fikk beskjed av Gud om å organisere forbønnsgrupper.

 

Kjærligheten - den sterkeste kraft

Kjærligheten virker der intet annet virker. Jeg husker at det en gang var en mann som kalte meg med alle slags stygge navn. Jeg sa bare til ham: "Jeg elsker deg, kjære venn." Han fortsatte å si stygge ting, og jeg sa: "Jeg elsker deg, kjære venn." Men han fortsatte bare med disse stygge navnene, og jeg svarte ham som før. Etter 12 ganger stoppet han opp og begynte å gråte, og så sa han: "Du mener at jeg ikke kan få deg til å bli sint."

Nei, forbedere blir ikke sinte. Det skal ikke være noe sinne eller ondskap i sanne forbedere. Det vil ikke være noen harde ord eller misforståelser. Det vil være en perfekt kjærlighet som binder det hele sammen. Kan du tenke deg tusen på tusen av disse kjærlighetens menn og kvinner ute i verden. Disse vil være i stand til å bringe Guds kraft og kjærlighetsbudskap ut i verden. Det er kjærlighetsbudskapet fra Herren: "Elsk din fiende!" Vil ikke dette bli vanskelig å gjøre? Nei, ikke hvis du har Jesus i hjertet. Vil det si at vi skal elske alle disse som har disse ulike våpnene og bruker dem? Ja. De skal elskes disse menneskene. Jesus sa til meg: "Gå tilbake til jorden og elsk dine fiender."
"Men hva med disse hedningene?"
"De skal du elske."
"Men hva med jødene?"
"De skal du elske." sa Jesus.
"Men hva med kommunistene?"
"De skal du elske."
"Men hva med russerne?"
"De skal du elske."
"Men hva med kineserne?"
"De skal du også elske," sa Jesus.
Vi skal elske kommunistene. Når vi kommer inn i Guds kraft, så vil også disse kommunistiske ledere begynne å forstå. Hvis vi gjør det med våpen, så vil de bare lage flere våpen, og de blir bare mer og mer harde. Konfrontasjonen vil bare bli større og større når disse supermaktene bygger opp flere og flere festninger, atomvåpen og annet. Det er bare Guds kjærlighet som kan forandre hele situasjonen. Dette er budskapet som Jesus sendte med meg tilbake til jorden, Gud vil gi disse kjærlighetsmennesker kraft over demoner og åndsmakter i disse onde menneskene, slik at de blir beseiret. Jeg har prøvd dette, og jeg vet at det virker. Vi behøver ikke en gang å si et eneste ord. Vi vil bare rekke ut vår hånd, og Guds kraft vil gå så kraftig ut derfra at disse menn vil falle på ryggen. Du husker hvordan det gikk med Ananias og Safira foran Peter. Hvordan de falt om. De løy da de sa til Peter at dette var alt de hadde fått for eiendommen. De falt døde om. Det var noe lignende som hendte meg i Sør-Amerika. Det var en mektig mann som kom i mot meg med flere av vaktene i et fengsel, og han ville ta meg. Jeg rakte ut hånden, og han trodde at jeg ville gi meg over. Men jeg bare rakte ut mine fingre mot hans panne. Guds kraft kom så mektig over ham at han ble slått død ned på gulvet. Ja, det er farlig å rekke sine hender ut mot Guds barn. Det står i Guds ord: "Rør ikke ved min salvede." Det er farlig å arbeide mot Guds folk. Guds kraft vil være over disse Herrens vitner som sendes rundt. Noe annet som Gud viste meg er at de hellige vil ha en nasjonalbank i denne siste tid. Det vil være nok av penger i denne banken, og nok til å arbeide for Herren i denne siste tid. Mange forretningsmenn vil bli omvendt, og de vil si: "Vi gjør ikke noen forretning nå, og hva kan vi få gjøre?" Vi kan da fortelle dem at de skal gi alt over til Guds bank, og da vil de begynne å tjene penger. Dette vil skje etter Guds befaling og gjennomført med kjærlighet og kraft.

 

Den himmelske kjærlighetsfesten

I himmelen hadde vi en kjærlightesfest. Vi var sammen med Faderen, Sønnen og englene. Det var vidunderlig å se denne kjærligheten som var mellom englene. Jeg fikk delta i denne kjærlighetsfesten i himmelen. Du snakker om å legge hendene rundt hverandre. Vi la våre sjelearmer rundt hverandre, og vi hadde et himmelsk selskap, og vi drakk i Den Hellige Ånd. Det var en fantastisk opplevelse. Vet du hva annet vi gjorde? Jeg har noe å fortelle deg nå. Vi satte oss ned ved de himmelske bordene. Kanskje vi var ti millioner eller mer. Men det var vanskelig å si det sikkert, for det var ingen som telte. Det var et fantastisk langt bord, og jeg satt ved enden av bordet. Duken var en silkeduk og veldig flott. Det var alle slags boller med frukt. Det var virkelig et kjærlighetsmåltid. Vi spiste denne himmelske maten og frukten fra Livets Tre. Det var alle slags tenkelige, fantastiske frukter å spise. Kan du tenke deg kilometer på kilometer av frukt i himmelen på bordet? Det sto skrevet på duken: "Gud er kjærlighet." Jeg deltok i dette festmåltidet og kjærlighetsmåltidet. Jesus sa til oss at en gang iblant gir Gud ordre om å lage et slikt festmåltid i himmelen hvor han samler alle sjelevinnere, profetene og de hellige og gir dem et slikt måltid hvor de kan spise av himmelens frukter. Vet du at denne frukten gir deg kunnskap. Den gir deg visdom, glede og fred. Kan du tenke deg å spise all den frukt du kunne ønske? Jeg var privilegert til å sitte ved siden av Jesus. Jesus satte fruktbollen rett foran meg, og jeg kunne spise så mye jeg ville. Jeg behøvde ikke å være redd for at den ble tom. For med en gang jeg tok en frukt, så fyltes den opp igjen. Vi satt der i hele 4 jordiske timer og bare spiste og spiste fukt. Ja, dette er himmelen jeg taler om, og her er det ingen begrensning når det gjelder de ting som Gud kan frembringe. Jesus sa: "Dette er den himmelske bankett, da kan du sitte ned og spise all de frukt som du vil." Det var også vin i himmelen. Kan du tenke deg det? Ja, det var saften fra druene. Og vi drakk for Jesus der. Et stort glass hadde vi alle fått. Det var himmelsk frukt og himmelsk vin. Ikke tap himmelen, kjære venn. Hvis du taper himmelen, mister du alt. Himmelen venter på deg, kjære venn. Himmelen er et virkelig sted full av kjærlighet, kunnskap, visdom, glede og fred (Collett, 1991, s. 56-65)."

Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.