Anfektelser og strid har det kostet meg - litt om C. O. Rosenius (1816-1848)

”Anfektelser og strid

har det kostet meg.”

- litt om C. O. Rosenius (1816-1868)


Carl Olof Rosenius var en svensk vekkelsespredikant og redaktør for bladet Pietisten fra 1842 til 1868, samt forfatter av en rekke bøker. Han er en av Sveriges mest leste religiøse forfattere og en av den svenske 1800-tallsvekkelsens fremste lederskikkelser. I 1838 begynte han på teologistudier ved universitetet i Uppsala, men ble tvunget av økonomiske og helsemessige årsaker å avbryte studiene. På pinsedag i 1867 ble han rammet av slag mens han sto på talerstolen i Göteborg, og året etter døde han.

På baksiden av det 16. opplaget av Den store husandaktsboken av C. O. Rosenius på norsk, blir den av forlaget (Lunde) omtalt som Skandinavias mest leste andaktsbok:

”Når Rosenius’ husandaktsbok nå igjen sendes ut på markedet, kan forlaget notere 16 opplag med 110.000 eksemplarer. Ingen annen andaktsbok her i Norden har fått en slik utbredelse som denne. Man kan likefram si at det er Rosenius’ husandaktsbok som har banet vegen for bruken av andaktsbøker i det hele tatt.

Rosenius har hatt stor innflytelse også på norsk kristenliv. Han må sies å ha vært, og er fremdeles, noe av en lærefader for mange av våre forkynnere. ”Nesten alle framtredende lekpredikanter ble påvirket av hans forkynnelse.” (Welle). Få har som Rosenius loddet dybden både i menneskets totale syndeforderv og Guds uforskyldte nåde. Hans lyse forkynnelse av Guds frie nåde for alle angrende syndere og hans sterke poengtering av rettferdiggjørelse av tro uten gjerninger, har likefram dannet skole i kirkehistorien. Rosenius står som far for den bevegelse som gjerne kalles ny-evangelismen. Den har spilt en avgjørende rolle for mange av de store vekkelser som har gått over vårt land i de siste hundre år.

Vi overdriver neppe om vi sier at Husandaktsboken har vært et middel til å skape noe av det aller beste i norsk kristenliv og kristensyn.

Det er vårt ønske at den nye utgaven av boken vil gi vår generasjon av kristne det samme åndelige lys og den samme frimodighet i troen på Guds nåde i Kristus som husandaktsboken gav våre fedre.” Under denne teksten står det et sitat av Carl Olof Rosenius som viser hvilken han måtte betale for sitt evangeliske arbeid:

”Anfektelser og strid har det kostet meg.” C. O. Rosenius


Litteratur:

http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Olof_Rosenius, lest 23.07.2013

Rosnius, Carl Olof. Husandaktsboken (16. opplag). Bergen/Oslo: Lunde Forlag.