Kapittel 10 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 10

 

Abrahams skjød


”I bibelen tales det om Lasarus som kom til Abrahams skjød, og at den rike mannen led pine hvor han var i dødsriket. Derfor spurte jeg erkeengelen om hva som mentes med Abrahams skjød. Med Abrahams skjød menes at tiggerne vil være i himmelen sammen med Abraham. Men i virkeligheten vil det si at Abrahams skjød er himmelens skjød eller Guds skjød som er den være virkelighet av Guds underfulle kjærlighet. Abraham tar ikke i mot noen for at de skal være hos ham. Han er bare akkurat som en annen åndsfylt person i himmelen som er full av Guds herlighet. Når du er i himmelen, så finnes det ingen der som har en høyere stilling enn noen andre. Vi er alle ett i himmelen. Ja, selv profetene eller disse fantastiske sjelevinnere som finnes der. Vi kan alle tale med hverandre og besøke hverandre.

 

Livets elv


Himmelens mål er nøyaktig slik som Gud har villet det.
Den store fantastiske himmelske elven, Livets Elv, er 321 860 km lang.
Den flyter ut fra Guds trone, fra Gud selv og flyter gjennom de forskjellige områder i himmelen.
Dens løp er ikke som en rett linje, men den flyter snart til venstre og snart til høyre, og den ender foran en av himmelens porter. Det var ikke den porten som jeg kom inn gjennom, men en særskilt port som vil bli åpnet når Guds time er inne og Guds Ånd vil komme ned på jorden. Kan du forestille deg en slik elv? Amazonas er omtrent 4827 km lang, og de andre elvene på jorden, slike som Mississippi og Nilen er heller ikke over 4828 km lange. Men her er en elv som er 321 860 km lang, fylt av Guds Ånd. Så du kan begynne å forstå hvilken mektig kraft det vil bli når denne elven kommer ned på jorden.

 

Menneskenes hodehår er telt


Profetene Esekiel talte i det 39. kap. Om Gogs angrep på Israel. Og i det 40. kapittel målte Esekiel opp de forskjellige rom og bygninger som han fikk se. Kan du forstå hvor liten jorden er i forhold til dette fantastiske stedet som himmelen er? Menneskene her nede på jorden kan ikke forstå Guds store kraft og Guds tanker og muligheter. Kan du forestille deg en slik vidunderlig hjerne Han har at Han kan telle hvert eneste hår på menneskenes hoder her nede på jorden. Ingen kalkulator eller computer kan gjøre en slik ting. Her kan du se litt av Guds storhet. Det var Han som skapte menneskene. Han er en stor Skaper.

 

De rene av hjertet


På himmelens ytterside så jeg en stor mengde mennesker. Hvorfor er de ikke foran Guds trone? Jeg kan fortelle deg nøyaktig hvorfor. Enhver sjel som skal komme frem for Guds trone, må bli løst og satt fri for alle stridsspørsmål og egne meninger. Det må bli renset bort fra deres sjel og sinn. De må absolutt bli befridd fra alle slags stridigheter her på jorden. Hvis noen holder fast i sitt hjerte noen stridsspørsmål eller egne meninger angående ulike læresetninger eller andre ting som ikke er blitt renset bort før de forlater denne jorden, så vil deres sjeler ankomme på himmelens ytterside. Alt må bli renset bort. Bare de rene av hjertet skal få se Gud. Den eneste måten som hjertene kan bli rene og hellige på, er å gi opp alle disse jordiske ting, for eksempel den jordiske politikken og andre ting. Bare de rene av hjertet skal kunne få se Gud, de som er blitt renset fra alle disse ting. Erkeengelen fortalte meg dette. Han sa til meg at denne store mengden av sjeler ventet der på å bli renset slik at de kunne gå opp foran Guds trone. Om du skulle ha noen av disse stridigheter i ditt hjerte eller ha noe i mot noen på en eller annen måte, og du ikke har gått til din bror eller søster og sagt: "Jeg er bedrøvet over at jeg har båret på noe i mitt hjerte i mot deg. Kan du tilgi meg?" Hvis du ikke har fått gjort dette før du forlater jorden, så vil du komme til dette stedet der i himmelen. Du må bli fullstendig renset før du kan gå opp foran Guds trone. Der vil du komme til å trenge tusen år før du bli kvitt alle disse ting, slik at du kan gå opp til Guds trone. I denne ventetiden, vil disse sjeler få opplæring i hvordan de skal kunne få komme opp foran Guds trone og hvordan de skal tilbe Gud. Vi kan ikke beholde i våre hjerter noen som helst slags motvilje eller dårlige følelser mot noen bror eller søster. Ja, endog våre fiender skal vi elske. Det er ikke slik at disse ting vil holde deg borte fra himmelen, men disse ting vil hindre deg i å være ren innfor Guds trone. Det er derfor så mange må oppholde seg i ytterkanten av himmelen. Der vil de få undervisning av erkeenglene. Men som du forstår, så er det bedre å adlyde skriften slik at du kan ha alle ting klart og i orden før du skal forlate jorden. Du vil da komme rett innfor Guds trone når Herren tar deg hjem. Hvordan skal du få et renset hjerte, spør du meg kanskje. Skal du måtte dra tilbake til jorden for å ordne opp i saker og ting? Nei, jeg sier ikke det. Men det jeg mener er at du i ditt hjerte tilgir alle som har gjort imot deg på en eller annen måte. Det er på denne måten ditt hjerte blir renset. Og så kan det være at ditt hjerte henger fast ved noen av disse jordiske ting, eller du går ned på hjørnet og drikker en drink Whisky, og du likevel forventer at ditt hjerte skal være rent. Du kan ikke holde på slik. Du må oppgi narkotika, kvinner og alle andre lignende ting. Jeg kan i ærlighet si at i hele denne tiden som er gått siden jeg giftet meg for 57 år siden, har jeg ikke rørt en annen kvinne. Jeg vet at mitt hjerte er rent. Det er fantastisk om du kan si det samme. Men om det ikke skulle være slik for deg, så kan du si: Herre, tilgi meg alt det jeg har gjort galt. Tilgi meg, Herre!

 

De himmelske boligene


Etter at jeg hadde vært oppe og sett min himmelske bolig, gikk jeg helt opp til toppen av denne kubiske himmelske Staden. Selv om den er meget høy, så var det ingenting imot den høyde som Gud befinner Seg på. Fra toppen av Staden, kunne jeg se boliger i en lengde av 1 million miles (1 mile = 1609 meter) Forsøk å kunne forestille deg noe av himmelens veldige størrelse. Dersom du skulle reise med et fly her nede på jorden, og du fløy over en stor by, så kunne du se husene under deg og noen av gatene. Kanskje en av gatene kunne være så lange som 2 eller 3 miles. Dette er hva mennesker kan klare når det gjelder størrelse på byer og gater. Men jeg fikk stå på toppen av denne kubiske Staden og så 1 million miles med boliger. En gate som er 160 931 miles lang hvor boligene er plassert i tre rekker. Og boligene er ikke bygd tett sammen. Jeg kunne anslå at hver av dem er bygget på et område på ca. 4 mål. Skulle du ville ta et papir og begynne å regne ut hvor mange boliger det er? Og alle disse er bygget av Jesus. "I Min Fars hus er det mange boliger," sa Jesus. Og du kan være sikker på at Han fortalte sannheten. Disse boligene er heller ikke små. De er meget høye. Jeg skulle ønske at du kunne forstå noe av hvordan himmelen er, hvordan den ser ut. Den er gigantisk når det gjelder størrelsen. Hvorfor trenger den å være så stor? Jo, fordi de at alle de sjelene som i tidens løp er blitt født her på jorda og som er blitt født på ny, skal ha et sted å bo. Mitt borgerskap er i himmelen, fordi jeg er barn av Den Høyeste, av Gud (Collett, 1991, s. 90-95).”


Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.