Kapittel 12 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 12

 

Opprykkelsen”Jesus fortalte meg at ikke lenge etter dette, så vil Han komme ned på skyene, og den store opprykkelsen vil finne sted. Da vil alle legemene komme ut av gravene, og de vil få et nytt legeme. Dette vil være fullkomment, uten sykdom eller skrøpeligheter av noe slag. Kan du tenke deg når millioner rykkes opp på samme tid for å møte Jesus? Ære til Gud! Å, halleluja! Dette vil gjøre deg så lykkelig, og du vil bli rykket opp under sang og lovprisning, for djevelens makt er overvunnet. Han har ingen makt lenger til å holde deg nede. Om du skulle ha mistet en fot før ditt legeme ble lagt i graven, så vil ikke ditt nye legeme mangle noen. Det vil komme til å ha to gode føtter. Ja, to gode armer, to gode øyne. Å, halleluja! Hvilken tid vil det ikke bli. Og når du ser deg til siden, vil du kjenne igjen brødre og søstre som du var sammen med på jorden. Dere vil fryde og glede dere sammen. Det vil bli god plass der i himmelrommet til feiringen. Når du ser oppover vil du få øye på den kubiske staden som vil komme ned fra himmelen, ditt nye hjem. Den himmelske staden vil komme ned for å møte menigheten, og Jesus vil være i sentrum for det hele. Disse syv millioner engler vil eskortere oss under opprykkelsen, og de vil være rundt oss. Vi vil være så beskyttet på veien opp, at ingen demoniske makter vil være i stand til å komme nær til oss, for vi er rene og hellige ved Lammets blod. Når vi så er samlet der, vil vi motta undervisning. Jeg taler ikke her om våre sjeler, men om våre nye legemer som vil bli undervist. Det vil ikke mer bli noen død, ingen tårer, ingen vanskeligheter, ingen diskusjoner. Ikke noe mer av den slags, for alle disse ting er borte.

 

Inntoget i Himmelen


Du vil få en ny kropp med nye tanker, og så vil din kropp komme inn i himmelen. Himmelens porter vil åpnes opp, og Jesus vil lede oss inn i himmelen. Han har da fått Sin krone på. Kan du forestille deg at denne store skare vil bli stor. De kan ikke få plass på et lite område, bare på noen få kilometer innfor Guds trone. Da vil det bli godt å ha alle disse boligene, for å kunne skaffe husrom til alle sammen. Det er heller ikke å undres over at vi trenger til alle disse frukttrærne langs Livets elv. Ære til Gud! Enhver vil få mat nok der av all denne fantastiske frukten som finnes der og som er laget i stand av Gud. Priset være Gud som skaffet til veie en forløsning gjennom Jesus Kristus, vår Herre. Han som kom ned og døde på denne jorden for deg og for meg. Kjære venn, jeg er så lykkelig over å kunne fortelle deg om himmelen. Gud velsigne deg (Collett, 1991, s. 106-108).”


Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.