Sykepleiere ved abortavdelinger sliter med samvittigheten og moralske dilemmaer, ifølge ny forskning.

Sykepleiere ved abortavdelinger sliter med samvittigheten og moralske dilemmaer, ifølge ny forskning.

Høgskolelektor Benny Huser ved Høgskolen Stord/Haugesund har i forbindelse med sin doktorgradsavhandling fulgt 22 abortsykepleiere på jobb ved et av landets største sykehus.

Det utføres daglig inntil fem aborter ved de største sykehusene i Norge, og det har vært lite forskning på hvordan dette påvirker sykepleiere som arbeider med abort.

Resultatene viser blant annet at mange av sykepleierne sliter med moralske dilemmaer i forhold til det å ta liv, skriver Bergens Tidende.

- Samtidig har enkelte opplevd direkte konfrontasjon eller at folk rundt dem ikke vil snakke med dem på grunn av den jobben de gjør, sier Benny Huser til avisen.

Under intervjuene fortalte sykepleierne om kollegaer som valgte å slutte fordi de moralske dilemmaene ble for store.

-Det er et etisk prinsipp i helsevesenet å redde liv. Abort derimot tar liv.

Benny Huser regner med å publisere flere resultater fra doktorgraden når den er helt ferdig ved utgangen av 2006.

Originalkilde: Bergens Tidende