Kapittel 16 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 16

 

Jesus er Kristus og Messias”Nå vil jeg fortsette med å undervise dere om det jeg så i himmelen, og det vil hjelpe dere til å forstå noe av hva som foregår her på jorden. Først av alt vil jeg snakke om Jesus. Jesus er Messias, og Jesus er Kristus. Ved å studere gresk, så vet vi at Kristus er den samme som Messias, og Han er Herre. Hvilke beviser har vi på at Han er Messias? At Jesus er i himmelen? Paulus beskriver at Jesus er Herre da han møtte Ham på veien til Damaskus. Paulus spør hvem Han er, for han ser det er en mester som kommer til syne på himmelen, og svaret kommer fra himmelen : "Jeg er Jesus."
Så kan vi sannelig si at Jesus er Herre. Det er fastslått veldig klart og enkelt i Guds ord.
I Esaias 7:14 står det :
"Derfor skal Herren selv gi dere et tegn:
Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn,
og hun skal gi ham navnet Immanuel."

Immanuel fortolkes som Messias, men fortolket på gresk betyr det Kristus.
Så at Jesus er Kristus beviser også at Han er Immanuel.
Jesus er Messias som jødene hadde ventet på i så mange år.
I Jesaja 6 : 9-19 står det :
"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt,
og herredømmet er på hans skuldre,
og han kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Fader, Fredsfyrste.

Så skal herredømmet bli stort og freden uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herren hærskarenes nidkjærhet skal gjøre det."

 

Jesus er Messias


Maria ble fruktsommelig ved Guds kraft og Guds Ånd, direkte fra himmelen, og dette var en helt i gjennom åndelig fødsel som brakte Jesus til jorden, både som sønn av menneske og som sønn av Gud med en guddommelig personlighet. Han ble stadfestet og forklaret som et levende menneske her på jorden. Han kunne også være som Gud, for Han sa : "Min Far og jeg, vi er ett." Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd og fór opp til himmelen.

 

Abort er mord


Nå vil jeg gå over til et annet tema her på jorden.
Vi vil tale om abort. Det betyr ikke noe på hvilken måte kvinnen unnfanger.
Når hun er med barn, betyr det at det er liv, og ingen har lov til å ta liv, uten å bli en morder.
I himmelen så jeg morderne på den andre siden av et mørkt glassvindu.
Jeg kunne se ansiktsuttrykkene deres da de vedgikk alle disse mordene, liv som Gud hadde etablert her på jorden for å danne disse babyene. Selv om mange av disse babyene var unnfanget i synd, for eksempel av prostituerte, så har ingen rett til å ta deres liv av den grunn. Det hendte i Sør-Amerika, der var en nydelig ung dame som var på misjonsmarken. Hun møtte en kjekk ung mann. Det var tale om å utføre en abort, men kvinnen fortsatte svangerskapet og fødte en vakker pike. Sett at Abrahams far eller mor hadde villet ta abort. Da hadde ikke Abraham eksistert, og heller ikke alle disse menneskene som bibelen forteller om, og som jeg traff igjen i himmelen. Hvis mødrene til disse hadde ønsker abort, hadde ikke Moses blitt født, heller ikke Abraham Lincoln eller George Washington. Vi ville ikke hatt disse menneskene som er så betydningsfulle for Amerika som nasjon. Så å gripe inn i svangerskapet for å ødelegge dette barnet er et mord. Guds lov kan ikke tillate abort, men den menneskelige loven prøver å tillate det. Kan du tenke deg Amerikas store nasjon fremme abort gjennom loven? Det vil komme en dommens dag hvor alle som har bedt om abort vil stå for tronen. Hvor forferdelig vil det ikke bli for dem som ikke har bedt om tilgivelse for sin synd. Kanskje babyen vil bli tilbakestående eller vanskapt før fødselen, og legen fremskynder en abort. Kanskje finner han ut at babyen ikke har noen hjerne, og de begynner å tenke på at babyen ikke kan leve. Nei, dette fører ikke fram. Jeg kan fortelle deg hvorfor.

 

De aborterte barna er i himmelen


I himmelen er det et område hvor alle slike babyer bor, og hvor de vokser opp i Herren. Hvis babyen ikke har noen hjerne eller er vanskapt på andre måter, lager Gud en ny hjerne og en Kristusbevissthet til denne babyen. Slik er alt fullkomment i himmelen. De vil bli gjort hele og friske ved Guds kraft. I himmelen er det et stort, vidt sted hvor disse blir tatt vare på av englene. Du skulle ha sett dette område hvor babyene som blir tatt ut ved abort blir oppdratt i Den Hellige Ånd, for de er åndelige sjeler og deres sjeler vil få næring i dette området i himmelen av Herrens engler. For disse har liv, og du kan ikke drepe liv, for det er å drepe Guds liv. Hvis du har provosert fram en abort på en mor, og denne moren møter igjen denne babyen i himmelen, vil hun se den vokse der og tenke på at hun har tillatt legen å utføre en abort. Dere mødre, gjør ikke det mer! Jeg håper dette budskapet vil gå over hele jorden. Gud har skapt alt liv på denne jorden, og alt livets frø er av Gud, for Gud begynte dette livet her på jorden. Guds liv er i menneskene, og Guds Ånde er i alle som har kommet til Jesus Kristus og er blitt født på nytt og er blitt renset i det hellige blodet. Guds fullkommenhet er i den mannen eller kvinnen når de tillater Gud å fullføre dette vidunderlige miraklet i dem, og lar barna vokse og gjøre seg klare for himmelen hvor mennesker bor i Guds hus for evig.

 

Englene tar seg av disse barna


Disse babyene bor i et særskilt område hvor de vokser og får næring av englene, helt til de blir i ansvarlig alder. Det er hundrevis og tusenvis av dem der. For dette er liv som oppnår fullkommenhet av Gud Fader, og så kommer de ut sammen med oss andre og tilber Gud. Nå har jeg fortalt deg hemmeligheten med hva som kommer til å skje med babyene som har kommet for tidlig. Sjelen til en baby som er bare to eller tre uker gammel, vil for eksempel gå rett inn i dette området i himmelen hvor englene oppdrar dem til Guds store ære. Jeg fikk se denne store babyavdelingen i himmelen, og babyene tillater meg å fortelle dette. Det var herlig å se at alle var fullkommen ånd. Ingen var tilbakestående. Ingen var krøplinger eller hadde en vanskapt bevissthet. Alle var så vakre, og de hadde blitt lært opp i å tale Guds eget språk og var helt fullkomne på alle måter. Jeg forteller derfor dette til mødrene for at de ikke må tillate abort, for hvis en mor ikke angrer og ber Gud om tilgivelse, så vil hun måtte stå der og se gjennom det mørke glassvinduet hvordan babyen hennes får næring og blir fullkommen i himmelen. Jeg fikk lov til å holde disse babyene i mine armer, og det var en vidunderlig erfaring å kunne vise dem kjærlighet. Jesus tok de små barna til seg og sa: "La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for himlenes rike hører slike til." Slik står det i bibelen hvordan Jesus lar de små barna komme til seg, disse som menneskene skyver i bakgrunnen. Disse som sier at barna ikke må forstyrre Jesus fordi Han har det så travelt. Kom derfor ikke å si at barn skal skyves til side og ikke høres. Jeg husker for noen år siden et fem år gammelt barn som begynte å profetere på et møte, og vi lyttet til det fem år gamle barnets profeti. Dette barnets mor talte i tunger hele tiden da barnet ble født, og da barnet kom fram, smilte det hele tiden og fulgte med i alt som moren gjorde mens det lå i hennes armer. Dette barnet var blitt fylt med Den Hellige Ånd før det ble født. Vi kommer tilbake til døperen Johannes. Det var på samme måte med ham. Han ble fylt med Den Hellige Ånd, og han begynte å profetere i ørkenen iført en kamelhårskappe og spiste vill honning og gresshopper. Han sa: "Se, der er Guds lam som bærer verdens synd." Han gjenkjente Jesus, og da han kom i fengsel, sendte Jesus ham sendebud med en hilsen. Jesus ga synet tilbake til blinde og lot døde stå opp.

 

Undervis barna deres


Jeg var en tur i New York for noen år siden. Der var jeg på et hospital hvor kristne kvinner talte om Jesus til de dyrebare små barna, og de lyttet så andaktsfullt. Så fortell barnet ditt om Jesus. Hvis noe skulle komme til å skje med barnet ditt før det kommer i ansvarlig alder, vil barnets sjel komme rett opp til det himmelske stedet hvor englene underviser og pleier barnet. Nå tilbake til babyene på dette området i himmelen. Her vokser de fra å være babyer til fullmodne barn. De får en guddommelig oppdragelse, og når de har nådd en viss alder, er de helt ferdige til å tjene Herren, disse barna som ble kremert her på jorda (Collett, 1991, s. 133-138).”


Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.