Forord i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

Lykkens hemmelighet

 

Av Billy Graham

 

Til mor og far, som gjennom Gudinnviede liv lærte meg lykkens hemmelighet.

 

Forord

Jeg hadde satt meg ned for å skrive en bok om den største preken som noen gang er blitt holdt – bergprekenen – meg jeg kom ikke lenger enn til de åtte saligprisningene. Jo mer jeg leste dem, studerte dem og grunnet på dem, jo mer ble jeg klar over at Kristus her viser en vei til personlig lykke for alle mennesker, uansett rase, nasjonalitet, alder eller andre omstendigheter.

Da jeg forsøkte å sette disse tankene på papiret, besluttet jeg også å rådsøke andre forfattere. Jeg ble forbauset over å oppdage hvor lite som egentlig er skrevet om saligprisningene. De fleste Bibel-kommentarene springer raskt over dem. Likevel finner vi i disse få setningene av Jesus nesten hele dybden og bredden av hans lære. Saligprisningene er revolusjonerende! Oppsiktsvekkende! Uendelig dyptpløyende og likevel forbausende enkle! Hvis de ble satt ut i livet i stor skala, ville de forvandle den verden vi lever i. Hvis du setter disse enkle setningene om [lykke] i praksis i ditt eget liv, vil du aldri mer kunne være den samme som før!

Ti tusen sider ville ikke rekke til for å utdype den fulle betydningen av disse bemerkelsesverdige ordene av Mesteren. Jeg har bare berørt overflaten av dem. Likevel er saligprisningene på en måte gjentakelser. Jesus talte bare om et eneste punkt for sine betatte og forundrede tilhørere: lykke her i livet … og deretter evig liv!

Hvis vi med lykke mener sinnsro, tillitsfullhet, tilfredshet, fred, glede og tilfredsstillelse i sjelen, så var Jesus ualminnelig ”lykkelig”. Vi leser aldri om at han lo, skjønt jeg er sikker på at han gjorde det. Han søkte ikke fornøyelser, spøk og lystighet, og drev ikke spøk med andre. Hans lykke var i det hele tatt ikke noen ytre stimulans for å kjenne seg lykkelig. Han kjente en hemmelighet som tillot ham å leve høyt hevet over livets omskiftelser og frykten for framtiden. Han gikk rolig, trygg og uforstyrret gjennom de mest prøvende forhold – selv døden! Hva var hemmeligheten? Han ga den til oss i saligprisningene. La oss følge Kristus og finne lykkens hemmelighet! (Graham, 1963, s. 7-10).


Kilde: Graham, Billy. (1963). Lykkens hemmelighet. Kristiansand: Ansgar forlag.