Fra ensom til lykkelig på noen få uker

Fra ensom til lykkelig

på noen få uker


Billy Graham skriver:

”For en tid siden skrev en dame: ”Jeg er 65 år gammel. Barna mine er gift. Mannen min er død, og jeg er en av de mest ensomme mennesker i hele verden.” Jeg foreslo for henne å finne en måte hvorpå hun kunne dele sin kristne tro og sine materielle goder med andre mennesker. Noen få uker senere skrev hun: ”Jeg er den lykkeligste kvinnen i byen. Jeg har funnet en ny glede og lykke ved å dele med andre” (Graham, 1963, s.90-91).”

 

Kilde: Graham, Billy. (1963). Lykkens hemmelighet. Kristiansand: Ansgar forlag.