Psykoterapeut mener at unges dårlige psykiske helse skyldes manglende kristendomsundervisning

Psykoterapeut mener at unges dårlige psykiske helse skyldes manglende kristendomsundervisning

I Sverige har en psykoterapeut ved navn Lennart Bergstrøm gått ut med påstanden om at de unges dårlige psykiske helse er et resultat av manglende kristendomsundervisning.

Angst, uro, håpløshet og meningsløshet preger de unge, og dette kommer av at de verken får noe å holde seg til i virkelighetsoppfatningen av livet, eller moralske verdier å forholde seg til.

Kristendommen gir en kulturell bakgrunn for å forstå sitt eget ståsted i tilværelsen og en grunnvoll for etiske spørsmål. Når dette blir borte, svever de i ingenmannsland.

Mange er livstrette og ønsker bare å ta livet sitt, sier Bergstrøm.

Lennart Bergstrøm arbeider med unge i skolen og ser dette på nært hold.