Nobelprisvinner George Wald om livets opprinnelse

Nobelprisvinner George Wald

om livets opprinnelse


George Wald (1906-1997) var en amerikansk fysiolog, naturviter og nobelprisvinner. Dr. med. Kjell J. Tveter skriver:

”Nobelprisvinneren George Wald har sagt:

-Når det gjelder livets opprinnelse, finnes det bare to muligheter: Skapelse eller spontan opprinnelse. Det finnes ikke noe tredje alternativ. Spontan opprinnelse ble motbevist av Louis Pasteur for hundre år siden, og det leder oss ikke til noen annen konklusjon enn en overnaturlig skapelse. Dette kan vi imidlertid ikke akseptere av filosofiske grunner. Derfor velger jeg å tro det umulige: at livet oppsto spontant, av ren tilfeldighet. Men man behøver bare fundere over det uhørte i et slikt resonnement for å innse at spontan opprinnelse av en levende organisme er umulig. Likevel er vi her, tror jeg, som et resultat av spontan opprinnelse (Tveter, 2012, s. 50-51).”


Kilder:

Tveter, Kjell J. (2012). Livet – skapelse eller tilfeldighet? Kjeller: Hermon Forlag.

http://no.wikipedia.org/wiki/George_Wald, lest 24.11.2013