-Jeg har ikke de fordommene mange har i dag, jeg tror ikke på et naturalistisk verdensbilde

-Jeg har ikke de fordommene

mange har i dag, jeg tror ikke

på et naturalistisk verdensbilde


Den anerkjente amerikanske logikeren og filosofen Saul Kripke (f. 1940) uttalte følgende i 2001:

-Jeg har ikke de fordommene mange har i dag, jeg tror ikke på et naturalistisk verdensbilde. Jeg baserer ikke min tenkning på fordommer eller et verdensbilde og tror ikke på materialisme.


Kilder:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Kripke, lest 24.11.2013 (Andreas Saugstad, "Saul Kripke: Genius logician", 25 February 2001.)