William Paleys (1743-1805) designargument for eksistensen av Gud

William Paleys designargument

for eksistensen av Gud


Kjell J. Tveter skriver:

”William Paley var engelsk teolog som fortalte analogien om urmakeren. Han skrev: ”Hvis jeg krysset en åker og tilfeldig skulle sparke borti en stein, og noen spurte meg hvor den steinen kom fra, vill jeg vel svare at så langt jeg visste, hadde den ligget der bestandig. Men hvis jeg hadde funnet en klokke på bakken, og man ville vite hvordan denne klokken hadde kommet dit, så ville jeg neppe tenke på det svaret jeg hadde gitt om steinen, at klokken kunne bestandig ha ligget der. Men hvorfor kunne ikke det samme svaret anvendes om klokken som om steinen? Hvorfor er ikke det samme svaret riktig i begge tilfellene? Av den bestemte grunn, og ikke noen annen, at når vi inspiserer klokken, vil vi intuitivt fornemme – og det ville vi ikke med steinen – at alle delene er konstruert og satt sammen i en bestemt hensikt, det vil si: de er dannet og tilpasset slik at de skal skape bevegelse, og denne bevegelse er så regulert og fastsatt at bevegelsen skal peke ut hvilken time det er på dagen. Det betyr av hvis de forskjellige delene hadde en annen fasong eller en annen størrelse enn de har eller var satt sammen på en annen måte eller i en annen rekkefølge enn de er, så ville maskinen enten ikke ha noen bevegelse eller den ville ikke tjene den funksjon den nå har. Når vi betraktet dette forhold, så er konklusjonen uunngåelig: At klokken må ha hatt en urmaker: At det må ha eksistert, én eller annen gang og ett eller annet sted, en håndverker som formet og laget den for dens formål: Det må en gang ha vært en som forsto dens konstruksjon og hva den kunne brukes til (Tveter, 2012, s. 117-118)."

Urmakerargumentet er et kjent teleologisk argument. Tanken er at der det finnes et komplekst design - for eksempel cellens oppbygning inkludert DNA - må det også ha vært en designer (Gud).


Kilde: Tveter, Kjell J. (2012). Livet – skapelse eller tilfeldighet? Kjeller: Hermon Forlag.