Cellens kompleksitet førte Anthony Flew (1923-2010) til tro på Guds eksistens

Cellens kompleksitet førte

Anthony Flew (1923-2010)

til tro på Guds eksistens


Kjell J. Tveter skriver at Anthony Flew ”var professor i filosofi, og skrev omtrent 30 bøker. Mange av dem forsvarte ateismen. Han ble betraktet som et ikon for darwinister og var særdeles velansett og respektert. Men med ny kunnskap om hvor komplisert og komplekst den enkelte celle er bygget opp, måtte han konkludere med at det måtte stå et høyere vesen bak. Den siste boken han skrev heter: There is a God. Det var blant annet den enorme informasjonsmengden i DNA som han fant at naturalismen ikke hadde noen rasjonell forklaring på. Problemene med å forklare hvordan den første cellen med evne til å reprodusere seg kunne oppstå ved en tilfeldighet, ble for store for ham. Evnen til celledeling må ha vært til stede fra livets begynnelse. Vi får ikke begynnelsen til livet bare ved å etablere et første liv. Dette første liv måtte være i stand til å formere seg. For å redusere betydningen av Flews nye livssyn har ateister og evolusjonsbiologer – også i Norge – hevdet at han ble dement med svekkede sjelsevner, og at han derfor ikke var fullt tilregnelig. Hvor fullstendig uriktig denne beskyldningen er, blir åpenbart for alle som går inn på Internett. Der ligger et intervju som professor Gary Habermas hadde med Flew i 2004 – og som overhodet ikke viser noen tegn på alderdomssvekkelse hos Flew. Tvert i mot er han svært oppegående, med et usvekket klarsinn. Intervjuet foreligger både i muntlig og skriftlig versjon(Tveter, 2012, s. 140-141).”

Anthony Garrard Newton Flew tilhørte den analytiske filosofitradisjonen og fulgte hele livet prinsippet om å gå dit hvor bevismaterialet leder. Dette prinsippet førte ham altså til tro på at Gud finnes. I boka ”There is a God: How the world’s most notorious atheist changed his mind”, redegjør han for hvordan han endret sin oppfatning.


Kilder:

Tveter, Kjell J. (2012). Livet – skapelse eller tilfeldighet? Kjeller: Hermon Forlag.

http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew, lest 08.12.2013