Hvordan herr B og hustruen fikk fred i hjemmet

Hvordan herr B og hustruen

fikk fred i hjemmet


Billy Graham skriver:

"Mr. B kom til meg med et meget alvorlig familieproblem. Han og hans hustru trettet voldsomt om bagateller. De ga hverandre gjensidig skylden for disse orgiene, og familielivet var kommet like til bristepunktet. Jeg stilte ham et spørsmål som jeg på forhånd visste svaret på:

-Mr. B, går De og Deres hustru i kirken, og holder De familieandakt?


Han svarte at de gjorde ingen av delene.


-Deres vanskeligheter i hjemmet, Mr. B,” sa jeg, -er følgene av at De ikke har fred med Gud. Få det godt med Gud, så vil De også få det godt med Deres hustru!


Mr. B gjorde det. I alvorlig omvendelse bekjente han sine synder for Gud, og jeg så hvordan ansiktsuttrykket hans ble annerledes da Kristi fred kom inn i hans hjerte. Ansiktet avspeilet den nye gløden i hans sjel. Et par dager senere ledet han sin hustru til Kristus. Det hjemmet er nå et lykkelig hjem, for Kristus er herre der.

Mange ektefolk tror at deres hjemmeliv ville være lykkeligere om de hadde et bedre hus, en bedre jobb eller andre naboer. Nei! Hemmeligheten til et lykkelig familieliv er å la Kristus, tredje mann i ekteskapskontrakten, få ha sin rettmessige plass i hjemmet. Gjør fred med ham, så kan du være fredsommelig i ditt hjem!

Dernest kan du være fredsommelig i samfunnet.

Vårt samfunn er gjennomtrengt av sladder, fornærmelser og prat. Striden i mange granneskap er nesten utålelig. Her er igjen hovedårsaken manglende samfunn med Gud
(Graham, 1963, s. 133-134).”


Kilde: Graham, Billy. (1963). Lykkens hemmelighet. Kristiansand: Ansgar forlag.