Johannes Johnson om å arve Guds rike

Johannes Johnson om

å arve Guds rike


”Vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve Guds rike? (1. Kor. 6, 9)”


Johannes Johnson (1864-1916) skriver:

”De urettferdige skal ikke arve Guds rike; de skal ikke komme til Himmelen, når de dør. Tror du at du kommer til Himmelen? Tenk litt på det nå i denne stund! Kommer du til Himmelen når du dør? Kanskje du ikke vil tenke på det; hvorfor vil du da ikke tenke på det; er du redd for svaret? Eller kanskje du ikke vet, hva du skal svare? Så vil Guds ord hjelpe deg dertil. Guds ord sier: Den, som fører et urent eller usedelig liv; den, som drikker seg full eller taler lettsindig, skal ikke arve Guds rike; den, som går med vrede i sitt hjerte, den, som er fornærmet eller sladderaktig, den, som er trettekjær, den, som stjeler eller er doven, den, som er gjerrig eller uvennlig, den, som lyver, skal ikke arve Guds rike. Du ser, det er forskjell på Guds ord og menneskenes ord. Menneskene sier: Å, å drikke seg full en og annen gang eller å bli fornærmet en og annen gang, det kan ikke være så farlig. Men Guds ord sier: De, som gjør dette, skal ikke arve Guds rike. Hvordan er det da med deg? Fører du et usedelig liv? Mener du, at det ikke er så farlig, om du en og annen gang faller i usedelighet? Sladrer du, eller taler du ondt om andre? Drikker du deg full av og til? Blir du sint og fornærmet? Er du trettekjær og påståelig? Er du stolt og uvennlig? Dersom du vet, hva Guds ord sier om dette, og allikevel tenker at det ikke er farlig, da arver du ikke Guds rike. Du går fortapt; for du er da blant de urettferdige; og de urettferdige skal ikke arve Guds rike.

At du skulle gå fortapt; at du ikke skulle arve Guds rike; er ikke det fryktelig å tenke på? Og huff, at det er deg selv det her tales om; det er ikke andre menneskers synd der tales om; men om deg og om din synd. Vil du ikke begynne å betenke deg? Vil du ikke begynne å søke Gud? Kjære venn! Begynn mens det er tid! Begynn i dag! Gud gi deg sin velsignelse til det!

Kjære Herre Gud! Forbarm deg over meg! Hjelp meg, at jeg kan være Ditt barn! Amen (Johnson, 1912, s. 23-24).”

 

Kilde: Johnson, Johannes. (1912). Husandagtsbok. Kristiania: Selskapet til kristelige Andaktsbøkers Utgivelse.